کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 55
2. بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر نسبی درمناطق شهری ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 20، شماره 77، تابستان 1399، صفحه 129-162

10.22054/joer.2020.12080

سید مسیح مولانا؛ عباس نجفی زاده؛ احمد سرلک؛ غلامعلی حاجی


3. تاثیر رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو WEF)

دوره 20، شماره 76، بهار 1399، صفحه 153-185

10.22054/joer.2020.11903

محسن محمدی خیاره؛ نسرین رستمی


10. نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

دوره 18، شماره 69، تابستان 1397، صفحه 133-162

10.22054/joer.2018.8866

جواد طاهرپور؛ تیمور محمدی؛ رضا فردی


13. رویکرد نهادی به توسعه و دلالت‌های آن برای ایران

دوره 17، شماره 64، بهار 1396، صفحه 199-141

10.22054/joer.2017.7673

فرشاد مومنی؛ علی نیکونسبتی


14. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران و کاربردهای آن در اقتصاد

دوره 15، شماره 59، زمستان 1394، صفحه 1-34

10.22054/joer.2016.1827

فاطمه بزازان؛ زهرا سیفی شهپر


15. رقابت در عرصه سیاسی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1394، صفحه 35-56

جواد طاهرپور؛ فاطمه رجبی


16. بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت

دوره 14، شماره 55، زمستان 1393، صفحه 157-183

حسن حیدری؛ رقیه علی نژاد؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ جواد جهانگیرزاده


18. آزمون اثرات مشوق های مالیاتی (شواهدی در ایجاد رقابت مالیاتی، جذب سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 163-187

محمدقاسم رضایی؛ محبوبه سبزرو؛ محمد رضایی پور


20. بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی

دوره 13، شماره 50، پاییز 1392، صفحه 63-86

عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور


21. بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

دوره 11، شماره 42، پاییز 1390، صفحه 161-185

روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی


22. بررسی تاثیر مالیات بر رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1390، صفحه 13-37

کامران مانی؛ جمشید پژویان؛ تیمور محمدی


25. بررسی رابطه علّی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (مطالعه موردی بخش بازرگانی)

دوره 11، شماره 41، تابستان 1390، صفحه 111-135

جواد رضایی؛ محمد نادعلی؛ جواد علیزاده