اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 925
تعداد پذیرش 162
تعداد پذیرش بدون داوری 36
تعداد عدم پذیرش 572
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 273

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 75
تعداد مقالات 674
تعداد مشاهده مقاله 569184
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 533805
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 136 روز
متوسط زمان داوری 50 روز
متوسط زمان پذیرش 476 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 331 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 18 %