آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1059
تعداد پذیرش 181
تعداد عدم پذیرش 672
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 291

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 87
تعداد مقالات 753
تعداد مشاهده مقاله 929815
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 892497
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 128 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 483 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 222 روز
درصد پذیرش 17 %