آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1006
تعداد پذیرش 173
تعداد عدم پذیرش 645
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 284

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 84
تعداد مقالات 739
تعداد مشاهده مقاله 861970
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 827906
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 133 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 496 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 113 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 202 روز
درصد پذیرش 17 %