آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 963
تعداد پذیرش 161
تعداد عدم پذیرش 621
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 275

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 83
تعداد مقالات 727
تعداد مشاهده مقاله 793016
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 772099
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 134 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 518 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 114 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 205 روز
درصد پذیرش 17 %