اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 953
تعداد پذیرش 163
تعداد پذیرش بدون داوری 36
تعداد عدم پذیرش 591
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 282

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 77
تعداد مقالات 686
تعداد مشاهده مقاله 594513
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 577847
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 133 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 498 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 331 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 124 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 17 %