دوره 19 (1398)
دوره 18 (1397)
دوره 17 (1396)
دوره 16 (1395)
دوره 15 (1394)
دوره 14 (1393)
دوره 13 (1392)
دوره 12 (1391)
دوره 11 (1390)
دوره 10 (1389)
دوره 9 (1388)
دوره 8 (1387)
دوره 7 (1386)
دوره 6 (1385)
دوره 5 (1384)
دوره 4 (1383)
دوره 3 (1382)
دوره 2 (1381)
دوره 1 (1380)

تعداد مشاهده مقاله

653,481

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

658,381

نسبت مشاهده بر مقاله

942.97

نسبت دریافت فایل بر مقاله

950.04

تعداد مقالات ارسال شده

1,022

تعداد مقالات رد شده

638

درصد عدم پذیرش

62

تعداد مقالات پذیرفته شده

177

درصد پذیرش

17

نشریه پژوهشنامه اقتصادی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث اقتصادی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه اقتصاد انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند است.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه پژوهشنامه اقتصادی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود. این نشریه بر اساس تأییدیه شماره 3/2910/625 مورخ 1383/6/25 کمسیون بررسی نشریات علمی کشور حائز شرایط دریافت علمی - پژوهشی شناخته شده و دارای ضریب IF از پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) است.

 

1. نقش تجارت بین‌الملل در رابطه‌ بین درآمد و کیفیت محیط‌ زیست

سعید مشیری؛ آرین دانشمند؛ بهار نیازی

دوره 20، شماره 79 ، زمستان 1399، صفحه 11-51

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.50240.844

چکیده
   تجارت بین‌الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط‌زیست دارد بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین، بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط‌زیست (فرضیه منحنی محیط‌زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط‌زیستی کوزنتس می‌پردازد. در ...  بیشتر

2. نقش عدم تقارن انتشار و آسیب‌پذیری آلودگی بر سیاست‌های کاهش آلودگی: مطالعه سیاست‌های مالیات و استاندارد زیست‌محیطی

مهدی فدائی؛ سما آذری

دوره 20، شماره 79 ، زمستان 1399، صفحه 53-89

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.59715.958

چکیده
   انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری به منظور حفاظت از محیط‌زیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاست‌های زیست‌محیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست ...  بیشتر

3. تاثیر تخصصی شدن بر رقابت‌پذیری گردشگری استان‌های کشور: کاربردی از اقتصادسنجی فضایی

جواد براتی

دوره 20، شماره 79 ، زمستان 1399، صفحه 91-129

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56010.906

چکیده
   توزیع نابرابر تاسیسات، تقاضا و توسعه گردشگری در استان‌های مختلف کشور، ناشی از سطوح متفاوت رقابت‌پذیری استان‌ها در بخش گردشگری است. از جمله دلایلی که می‌تواند تاثیر بسزایی در این تفاوت داشته باشد، تخصصی شدن زیربخش‌های مختلف گردشگری در استان‌ها است، اما به دلیل وجود آثار غیرمستقیم و عملکرد دولت‌های محلی در تخصصی شدن گردشگری ...  بیشتر

4. اقتصاد زیست- فناورانه: تحلیل روش‌های ارزیابی و حکمرانی اقتصادی

مرضیه اسعدی؛ محمد مهدی لطفی هروی

دوره 20، شماره 79 ، زمستان 1399، صفحه 131-183

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56864.922

چکیده
   اقتصاد زیست- فناورانه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازنگری فرآیندهای تولید با استفاده از منابع زیستی تجدیدپذیر و نوآوری‌های فناورانه است. فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد‌ زیستی دو ویژگی مشترک دارند: پایداری منابع و کارایی اقتصادی در جهت اهداف توسعه پایدار. مبانی نظری مرتبط با گذار به اقتصاد‌ زیستی بر الگوی ...  بیشتر

5. تنظیم قیمت آب مبتنی بر عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب ایران

علیرضا ابراهیمی نورعلی؛ کریم امامی؛ تیمور محمدی

دوره 20، شماره 79 ، زمستان 1399، صفحه 185-224

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.49977.837

چکیده
   تنظیم قیمت صنایع ارائه‌دهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر می‌رسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیم‌گری صنایع بیان شده، تنظیم‌گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری ...  بیشتر

6. تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه‌ای ایران بر پایه روش CHARM

الهام شاداب فر؛ فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانوئی

دوره 20، شماره 79 ، زمستان 1399، صفحه 225-260

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.40052.741

چکیده
    جدول داده- ستانده چندمنطقه‌ای (MRIO) ، اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارائه می‌­دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن‌ها مشخص می‌شود. از آنجایی که جداول منطقه‌ای توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی‌شوند و همچنین آمار تجارت بین‌منطقه‌ای که لازمه تهیه جداول داده- ستانده چندمنطقه‌ای است به صورت آماری ...  بیشتر

7. تخصیص منابع کارایی‌محور در واحدهای آموزش عالی: الزامات، پیامدها و چشم‌اندازها

ابوالقاسم نادری

دوره 20، شماره 79 ، زمستان 1399، صفحه 261-290

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.58415.941

چکیده
    با توجه به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به‌دنبال کاربست یک روش چندمرحله‌ای مشخص در چارچوب تحلیل‌ها و شبیه‌سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می‌شود. در این راستا، الگوهای تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص تغییرات بهره‌وری مالم‌کوئیست ...  بیشتر

1. بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امید پورحیدری؛ محمدحسن فدوی؛ میثم امینی نیا

دوره 14، شماره 52 ، بهار 1393، ، صفحه 85-69

چکیده
  در این مقاله، تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص­های مورد استفاده برای اجتناب از پرداخت مالیات و شفافیت گزارشگری مالی به ترتیب نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی است. نمونه آماری تحقیق شامل 75 شرکت از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

3. مفهوم و ارزیابی تاب آوری اقتصادی ایران

ابوالفضل غیاثوند؛ فاطمه عبدالشاه

دوره 15، شماره 59 ، زمستان 1394، ، صفحه 161-187

چکیده
  دریک تعریف ساده، تاب‌آوری «توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازماندهی مجدد در حالی که متحمل تغییر شده، تعریف می شود به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخورهای یکسانی را حفظ کند.» در این مقاله میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران با استفاده از یک شاخص کلی که مبنای آن شاخص جک بورمن و همکارانش است در طول دورهزمانی 1392-1375 مورد ...  بیشتر

4. سازمان تجارت جهانی و الزامات آن بر اقتصاد ایران

رضا اکبریان

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1381، ، صفحه 165-199

چکیده
  موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که به اختصار گات (GATT) نامیده می شود، معاهده ای بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمده است. تحولات چشمگیر در اقتصاد جهانی نیز متاثر از مذاکرات بین المللی مربوط به گات می باشد. هشتمین دور این مذاکرات که به مذاکرات دور اروگوئه مشهور است، منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) شد، البته ...  بیشتر

5. بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH

فیروز فلاحی؛ جعفر حقیقت؛ ناصر صنوبر؛ خلیل جهانگیری

دوره 14، شماره 52 ، بهار 1393، ، صفحه 147-123

چکیده
   هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده­های روزانه بازدهی­های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه ...  بیشتر

1. اثر تغییرات اقلیم بر صادرات و واردات و رفاه مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در ایران

مهدیه ساعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.47722.816

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر سعی دارد که اثر تغییرات اقلیم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در ایران بررسی نماید. بدین منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر (CGE) به‌عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 به‌عنوان پایگاه داده بهره جسته است. در این مطالعه، حساب‌های فعالیت و کالا به حساب‌های غلات، سایر ...  بیشتر

2. اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه در بین نوجوانان با لحاظ مزایا ولذت ناشی از مصرف مواد مخدر

شهزاد برومند جزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.51298.857

چکیده
  در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می گیرد. با این وجود ، از آنجا که مصرفمواد مخدر هزینه های اقتصادی و بهداشتی در بر دارد، سیاست های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف این موادتوسط نوجوانان اعمال می شوند. همانطور که در حال حاضر، این سیاست ها اساساً براساس افزایش مالیات، محدودیت مصرف یا تبلیغات ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه منتخب

بختیار جواهری؛ خالد احمدزاده؛ حمیرا شاه ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.53969.881

چکیده
  یکی از پیش‌نیازهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی است؛ لذا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی لازم و ضروری است. در این پژوهش تأثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی طی دوره زمانی 2016-2000 موردبررسی ...  بیشتر

روش شناسی و معرفت شناسی اقتصادی
4. گذار از اقتصاد بین‌الملل به اقتصاد جهانی

حسین سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56239.911

چکیده
  در این مقاله کوشش خواهد شد که شکل‌گیری یک میدان جدید و متفاوت برای کنش اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. این میدان جدید اقتصاد جهانی نام دارد که پدیده‌ای فراتر از اقتصاد بین‌الملل است و ماهیت آن و پدیده‌های بنیادین تأثیرگذار در آن متفاوت با اقتصاد بین‌الملل هستند. در این فضای تازه پدیده‌هایی مانند سرمایۀ جهانی و زنجیرۀ ارزش جهانی ...  بیشتر

اقتصاد صنعتی
5. تاثیر سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران

محمد نبی شهیکی تاش؛ فاضله قلیزاده؛ فرخنده سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.37649.691

چکیده
  براساس شواهد تجربی، خروجی سیاست‌های حمایتی، صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت‌های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه‌ منابع، حضور پر رنگ در عرصه‌ رقابت بین المللی و استفاده‌ی بهینه از فرصت‌های سودآور به نفع اقتصاد کشور نمی باشد. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت‌های صورت گرفته در صنایع کارخانه‌ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر ...  بیشتر

اقتصاد ایران
6. سنجش آثار شیوع ویروس کووید- 19 بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد؛ جمال کاکایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.52995.872

چکیده
  بیماری کووید ـ 19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه تلفات انسانی (ابتلا و مرگ و میر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود سه و نیم (5/3) درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود یک و نیم (5/1) درصد مثبت بوده ...  بیشتر

اقتصاد ایران
7. نقش شاخص‌های توانمندسازی تجاری بر صادرات ایران: رویکرد مدل جاذبه

روزبه امانی فرد؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.62924.993

چکیده
  اهمیت اقدامات توانمندسازی تجاری در کشورهای مبدأ و مقصد صادرات از اهمیت فراوانی در ادبیات اقتصاد بین‌الملل برخوردار است. با وجود این، نقش سیاست‌های توانمندسازی تجاری که می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تجارت و بهبود عملکرد صادرات شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علاوه‌براین، به مسئله توانمندسازی تجاری در مقصد صادرات و تاثیر ...  بیشتر

ابر واژگان