دوره 19 (1398)
دوره 18 (1397)
دوره 17 (1396)
دوره 16 (1395)
دوره 15 (1394)
دوره 14 (1393)
دوره 13 (1392)
دوره 12 (1391)
دوره 11 (1390)
دوره 10 (1389)
دوره 9 (1388)
دوره 8 (1387)
دوره 7 (1386)
دوره 6 (1385)
دوره 5 (1384)
دوره 4 (1383)
دوره 3 (1382)
دوره 2 (1381)
دوره 1 (1380)

تعداد مشاهده مقاله

644,416

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

647,590

نسبت مشاهده بر مقاله

931.24

نسبت دریافت فایل بر مقاله

935.82

تعداد مقالات ارسال شده

1,017

تعداد مقالات رد شده

633

درصد عدم پذیرش

62

تعداد مقالات پذیرفته شده

176

درصد پذیرش

17

نشریه پژوهشنامه اقتصادی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث اقتصادی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه اقتصاد انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند است.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه پژوهشنامه اقتصادی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود. این نشریه بر اساس تأییدیه شماره 3/2910/625 مورخ 1383/6/25 کمسیون بررسی نشریات علمی کشور حائز شرایط دریافت علمی - پژوهشی شناخته شده و دارای ضریب IF از پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) است.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

1. شبیه‌سازی جریان وجوه سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر یک الگوی همپوشانی بین‌نسلی

حسین توکلیان؛ مهدی صارم؛ جواد طاهرپور؛ مهنوش عبدالله میلانی

دوره 20، شماره 78 ، پاییز 1399، صفحه 1-61

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.12360

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی در ایران است. وضعیت مالی صندوق در عمل از پویایی جمعیت میان دو نسل شاغل و بازنشسته متاثر می‌شود که این پویایی‌ها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است: نرخ حق بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته، هرم جمعیتی دو نسل شاغل و بازنشسته، دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات ...  بیشتر

2. عدم تقارن تاثیرگذاری تکانه‌های پولی در دوره‌های فراوانی و کمبود درآمدهای نفتی: مطالعه موردی ایران

محمدامین صادق زاده؛ سید احمدرضا جلالی نائینی؛ ناصر خیابانی؛ محمد امین نادریان

دوره 20، شماره 78 ، پاییز 1399، صفحه 63-103

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.12361

چکیده
  در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره‌های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می‌کنند در محیط سلطه بودجه‌ای، باعث می‌شود تا تکانه‌های پولی در دوره‌های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید ...  بیشتر

3. عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اعتیاد در ایران با تاکید بر ادوار تجاری

حسن درگاهی؛ امین بیرانوند

دوره 20، شماره 78 ، پاییز 1399، صفحه 105-135

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.12362

چکیده
  در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با  نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی می­شود. به دلیل نبود داده­های کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه­های دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استان­ها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد ...  بیشتر

4. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اثرگذاری واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران: با روش GMM داده‌های تابلویی پویا

یوسف عیسی زاده روشن؛ مجید آقایی؛ سمانه قاسمی

دوره 20، شماره 78 ، پاییز 1399، صفحه 137-175

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.12363

چکیده
  هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثرگذاری واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران است. به همین منظور ابتدا براساس تقسیم‌بندی سازمان فناوری اطلاعات، استان‌های کشور به دو گروه استان‌های با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاتر از میانگین و استان‌های پایین‌تر از میانگین کشور تقسیم ...  بیشتر

5. مخارج بهینه سلامت، ارزش پولی یک زندگی آماری و سرمایه سلامت در ایران

نیما محمدنژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ سجاد فرجی دیزجی

دوره 20، شماره 78 ، پاییز 1399، صفحه 177-212

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.12364

چکیده
  افزایش سطح درآمد در دهه‌های اخیر منجر به افزایش سهم مخارج سلامت از منابع اقتصاد شده است و این امر به نوبه خود منجر به بهبود وضعیت سلامت و کاهش نرخ مرگ‌و‌میر شده است. ارزش پولی کاهش نرخ مرگ‌و‌میر به مفهومی تحت عنوان ارزش پولی یک زندگی آماری می‌انجامد که این مطالعه پس از رفع نواقص مدل هال و جونز (2007) و بهره‌گیری از رهیافت برنامه‌ریزی ...  بیشتر

6. مدلسازی نرخ بیکاری در ایران: بیکاری ساختاری، تغییرات اشتغال بخشی و سیاست پولی پیش‌بینی‌نشده

سلمان فرج نیا؛ کوثر یوسفی؛ مهدی فدایی

دوره 20، شماره 78 ، پاییز 1399، صفحه 213-252

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.12365

چکیده
  یکی از عوامل مهمی که بر بیکاری ساختاری (طبیعی) اثرگذار است، تغییر اشتغال بین بخش‌های مختلف اقتصادی است، اما این عامل در بسیاری از مطالعات بازار کار مغفول است. در این پژوهش، از شاخص انحراف‌ معیار تغییر شغل از یک رشته فعالیت به یک رشته فعالیت دیگر برای لحاظ تغییرات بخشی استفاده کرده‌ایم. داده‌های اصلی شامل سری زمانی بیکاری فصلی سال‌های ...  بیشتر

1. بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امید پورحیدری؛ محمدحسن فدوی؛ میثم امینی نیا

دوره 14، شماره 52 ، بهار 1393، ، صفحه 85-69

چکیده
  در این مقاله، تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص­های مورد استفاده برای اجتناب از پرداخت مالیات و شفافیت گزارشگری مالی به ترتیب نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی است. نمونه آماری تحقیق شامل 75 شرکت از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

3. مفهوم و ارزیابی تاب آوری اقتصادی ایران

ابوالفضل غیاثوند؛ فاطمه عبدالشاه

دوره 15، شماره 59 ، زمستان 1394، ، صفحه 161-187

چکیده
  دریک تعریف ساده، تاب‌آوری «توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازماندهی مجدد در حالی که متحمل تغییر شده، تعریف می شود به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخورهای یکسانی را حفظ کند.» در این مقاله میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران با استفاده از یک شاخص کلی که مبنای آن شاخص جک بورمن و همکارانش است در طول دورهزمانی 1392-1375 مورد ...  بیشتر

4. سازمان تجارت جهانی و الزامات آن بر اقتصاد ایران

رضا اکبریان

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1381، ، صفحه 165-199

چکیده
  موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که به اختصار گات (GATT) نامیده می شود، معاهده ای بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمده است. تحولات چشمگیر در اقتصاد جهانی نیز متاثر از مذاکرات بین المللی مربوط به گات می باشد. هشتمین دور این مذاکرات که به مذاکرات دور اروگوئه مشهور است، منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) شد، البته ...  بیشتر

5. بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH

فیروز فلاحی؛ جعفر حقیقت؛ ناصر صنوبر؛ خلیل جهانگیری

دوره 14، شماره 52 ، بهار 1393، ، صفحه 147-123

چکیده
   هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده­های روزانه بازدهی­های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه ...  بیشتر

اقتصاد فناوری ،انرژی و توسعه پایدار
1. نقش تجارت بین‌الملل در رابطه بین درآمد و کیفیت محیط زیست

بهار نیازی؛ آرین دانشمند؛ سعید مشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.50240.844

چکیده
  تجارت بین‌الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط زیست دارد، بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست (فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از اینرو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط زیستی کوزنتس می‌پردازد.در این مقاله ...  بیشتر

اقتصاد فناوری ،انرژی و توسعه پایدار
2. نقش عدم تقارن انتشار و آسیب‌پذیری آلودگی بر سیاست‌های کاهش آلودگی: مطالعه سیاست‌های مالیات و استاندارد زیست محیطی

مهدی فدائی؛ سما آذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.59715.958

چکیده
  انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری به منظور حفاظت از محیط‌زیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاست‌های زیست محیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود، در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست ...  بیشتر

3. تأثیر تخصصی شدن بر رقابت پذیری گردشگری استان های کشور: کاربردی از اقتصادسنجی فضایی

جواد براتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56010.906

چکیده
  توزیع نابرابر تأسیسات، تقاضا و توسعه‌ی گردشگری در استان‌های مختلف کشور، ناشی از سطوح متفاوت رقابت-پذیری استان‌ها در بخش گردشگری است. از جمله دلایلی که می‌تواند تاثیر بسزایی در این تفاوت داشته باشد، تخصصی شدن زیربخش‌های مختلف گردشگری در استان‌هاست. اما به دلیل وجود آثار غیرمستقیم و عملکرد دولت‌های محلی در تخصصی شدن گردشگری استان‌ها، ...  بیشتر

اقتصاد فناوری ،انرژی و توسعه پایدار
4. اقتصاد زیست-فناورانه: تحلیل روشهای ارزیابی و حکمرانی اقتصادی

مرضیه اسعدی؛ محمد مهدی لطفی هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56864.922

چکیده
  اقتصاد زیست-فناورانه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازنگری فرایندهای تولید با استفاده از منابع زیستی تجدیدپذیر و نوآوریهای فناورانه است. فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد زیستی دو ویژگی مشترک دارند: پایداری منابع و کارآیی اقتصادی در جهت اهداف توسعه پایدار. مبانی نظری مرتبط با گذار به اقتصاد زیستی، بر الگوی اقتصاد ...  بیشتر

5. تنظیم قیمت آب مبتنی بر عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب ایران

علیرضا ابراهیمی نورعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.49977.837

چکیده
  تنظیم قیمت آب شرب شهری استان‌های کشور مبتنی بر عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب ضمن ایجاد انگیزه در این شرکت‌ها به منظور بهبود کارایی و بهره‌وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف‌کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد.در این مقاله ابتدا در چهارچوب تحلیل مرزی تصادفی، میزان عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب از نظر کارایی و بهره‌وری اندازه‌گیری ...  بیشتر

6. تهیه جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای ایران بر پایه روش Charm

الهام شاداب فر؛ فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانوئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.40052.741

چکیده
  جدول داده-ستانده چندمنطقه‌ای (MRIO) اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارایه می‌دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن‌ها مشخص می‌گردد. جداول منطقه‌ای و آمار تجارت بین‌منطقه‌ای که لازمه تهیه جداول داده-ستانده چندمنطقه‌ای است به صورت آماری تهیه نمی‌گردد، لذا استفاده از روش‌های غیرآماری موجود در ادبیات داده- ...  بیشتر

روش شناسی و معرفت شناسی اقتصادی
7. تخصیص منابع کارایی‌محور در واحدهای آموزش عالی: الزامات، پیامدها و چشم‌اندازها

ابوالقاسم نادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.58415.941

چکیده
  با عنایت به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به‌دنبال کاربست یک روش چندمرحله‌ای مشخص در چارچوب تحلیل‌ها و شبیه‌سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می‌شود. در این راستا الگوهای تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص تغییرات بهره‎وری مالم‌کوئیست همراه ...  بیشتر

8. اثر تغییرات اقلیم بر صادرات و واردات و رفاه مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در ایران

مهدیه ساعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.47722.816

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر سعی دارد که اثر تغییرات اقلیم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در ایران بررسی نماید. بدین منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر (CGE) به‌عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 به‌عنوان پایگاه داده بهره جسته است. در این مطالعه، حساب‌های فعالیت و کالا به حساب‌های غلات، سایر ...  بیشتر

9. اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه در بین نوجوانان با لحاظ مزایا ولذت ناشی از مصرف مواد مخدر

شهزاد برومند جزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.51298.857

چکیده
  در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می گیرد. با این وجود ، از آنجا که مصرفمواد مخدر هزینه های اقتصادی و بهداشتی در بر دارد، سیاست های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف این موادتوسط نوجوانان اعمال می شوند. همانطور که در حال حاضر، این سیاست ها اساساً براساس افزایش مالیات، محدودیت مصرف یا تبلیغات ...  بیشتر

10. بررسی تأثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه منتخب

بختیار جواهری؛ خالد احمدزاده؛ حمیرا شاه ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.53969.881

چکیده
  یکی از پیش‌نیازهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی است؛ لذا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی لازم و ضروری است. در این پژوهش تأثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی طی دوره زمانی 2016-2000 موردبررسی ...  بیشتر

روش شناسی و معرفت شناسی اقتصادی
11. گذار از اقتصاد بین‌الملل به اقتصاد جهانی

حسین سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56239.911

چکیده
  در این مقاله کوشش خواهد شد که شکل‌گیری یک میدان جدید و متفاوت برای کنش اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. این میدان جدید اقتصاد جهانی نام دارد که پدیده‌ای فراتر از اقتصاد بین‌الملل است و ماهیت آن و پدیده‌های بنیادین تأثیرگذار در آن متفاوت با اقتصاد بین‌الملل هستند. در این فضای تازه پدیده‌هایی مانند سرمایۀ جهانی و زنجیرۀ ارزش جهانی ...  بیشتر

اقتصاد صنعتی
12. تاثیر سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران

محمد نبی شهیکی تاش؛ فاضله قلیزاده؛ فرخنده سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.37649.691

چکیده
  براساس شواهد تجربی، خروجی سیاست‌های حمایتی، صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت‌های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه‌ منابع، حضور پر رنگ در عرصه‌ رقابت بین المللی و استفاده‌ی بهینه از فرصت‌های سودآور به نفع اقتصاد کشور نمی باشد. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت‌های صورت گرفته در صنایع کارخانه‌ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر ...  بیشتر

اقتصاد ایران
13. سنجش آثار شیوع ویروس کووید- 19 بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد؛ جمال کاکایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.52995.872

چکیده
  بیماری کووید ـ 19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه تلفات انسانی (ابتلا و مرگ و میر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود سه و نیم (5/3) درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود یک و نیم (5/1) درصد مثبت بوده ...  بیشتر

ابر واژگان