هدف عمده نشریه پژوهشنامه اقتصادی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با حوزه اقتصادی می باشد.

اهداف نشریه:

  •  نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در زمینه اقتصاد
  •  نشر پژوهش‌های اقتصادی با دستاوردهای برجسته علمی
  •  فراهم آوردن زمینه تبادل نظر در مسایل اقتصادی
  • الگوسازی کمی اقتصادی - اجتماعی با استفاده از روش‌های پیشرفته روز دنیا در تحلیل مسایل اقتصاد ایران در ابعاد کلان ، بخش و بنگاهی

از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در محورهای ذیل را به چاپ می رساند:

  • اقتصاد فناوری، انرژی و توسعه پایدار
  • الگوسازی اقتصادی – اجتماعی برای اقتصاد ایران
  • اقتصاد پولی، مالی و بانکی
  • اقتصاد صنعتی و اقتصاد بخش عمومی
  • متدولوژی و معرفت شناسی اقتصادی
  • سایر حوزه های نوآورانه اقتصادی

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی- آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگیران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.