اعضاء محترم هیأت تحریریه فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

با سلام و احترام

به استحضار می رساند که فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی موفق به دریافت رتبه " الف"  در ارزیابی وزارت علوم در سال 1400 گردیده است. ضمن تبریک، از زحمات و تلاش های اعضای محترم هیئت تحریریه در کسب این موفقیت تقدیر و تشکر می گردد.

سعید مشیری

 سردبیر

 

 

login