تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند

1398 داوران

سمت/سازمان

رتبه علمی

نام خانوادگی

نام

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد- دانشگاه خوارزمی

دانشیار

ابراهیمی

  محسن

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

احمدی

  اکبر

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

استادیار

احمدیان

  اعظم

  دکتری نفت و گاز از دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

ایرانشاهی

 زینب

 دانشکده پژوهش های عالی در کارافرینی و هنر، دانشگاه هنر اصفهان

استادیار

یارمحمدیان

ناصر

دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد داشگاه شهید بهشتی

استادیار

ایزدخواستی

حجت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دکترای تخصصی

ازوجی

علاءالدین

گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

دانشیار

اصغرپور

حسین

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دانشیار

اکبریان

رضا

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

آماده

 حمید

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد- دانشگاه خوارزمی

استادیار

امیری

حسین

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دانشیار

امینی

علیرضا

گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکترای تخصصی

انتظاری

یعقوب

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار

اندایش

یعقوب

دانشکده اقتصاد و حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

 باصری

بیژن

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

برومند

شهزاد

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء

دانشیار

بزازان

فاطمه

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

استادیار

بهراد مهر

نفیسه

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

بهرامی

جاوید

عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

استادیار

پاداش

حمید

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استاد

پروین

سهیلا

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

استادیار

پندار

مهدی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

تاری

فتح الله

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

توکلیان

حسین

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دکترای تخصصی

جبل عاملی

پویا

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

جهانگرد

اسفندیار

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

استادیار

حیدری

حسن

عضو هیات علمی پژوهشکده وزارت نیرو

دکترای تخصصی

حیدری

کیومرث

گروه اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

دانشیار

خیرخواهان

جعفر

مدیر پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

خورسندی

علی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء

استادیار

خوشکلام

موسی

  دکتری اقتصاد در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ ریزی

دکترا

داراب

سعید

عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

دانشمند

آرین

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

دانشیار

دینی ترکمانی

علی

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

استاد

راسخی

سعید

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء

استاد

راغفر

حسین

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

استادیار

رافعی

میثم

هیات علمی سازمان تدوین کتب - سمت

استادیار

رضایی

ابراهیم

عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

سالم

علی اصغر

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

استادیار

سبحانیان

محمد هادی

عضو هیات علمی مرکز آموزش علمی – کاربردی کرج

استادیار

سجادی فر

حسین

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و  سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

استاد

سریع القلم

محمود

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء

استاد

شاه آبادی

ابوالفضل

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

استادیار

شاهچرا

مهشید

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

شاه حسینی

سمیه

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار

شهیکی تاش

محمد نبی

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز

دانشیار

صمدی

علی حسین

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

طائی

حسن

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

طاهرپور

جواد

استاد اقتصاد بین الملل دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

استاد

طیبی

سید کمیل

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه همدان

دانشیار

عباسیان

عزت اله

دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی

دکترا

عبدالشاه

فاطمه

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

عبدا... میلانی

مهنوش

مشاور و استاد مدعو

دانشیار

عبده تبریزی

حسین

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

عرب مازار

علی

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دانشیار

عزیزی

فیروزه

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

دانشیار

عیسی زاده

سعید

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

استادیار

فدایی

مهدی

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

فریدزاد

علی

رئیس گروه حسابهای منطقه ای مرکز آمار ایران

استادیار

فرهادی

عزیزالله

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

فقهی کاشانی

محمد

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

قاسمی

عبدالرسول

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف

دانشیار

کشاورز

غلامرضا

عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

گل محمدی

احمد

عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

استادیار

محسنی

رضا

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

محمدی

تیمور

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز

استاد

محمدزاده

پرویز

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز

دانشیار

مرزبان

حسین

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

مروی

علی

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

مروت

حبیب

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

استادیار

مشهدی احمد

محمد

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

مهاجری

پریسا

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

استاد

مهرآرا

محسن

عضــو هیــأت علمــی و مــدیر گــروه اقتصــاد کــلان و مدلســازی مرکــز پــژوهشهــای مجلــس

دکترای تخصصی

موسوی نیک

سید هادی

بانک صنعت و معدن

دکترای تخصصی

نادری

مرتضی

شرکت نفت

دکترای تخصصی

نادریان

محمد امین

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

دانشیار

نصابیان

شهریار

 

 

login