آدرس: تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید احمد قصیر ( بخارست )، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، پژوهشکده اقتصاد ، دفتر فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی 

کدپستی: 1513615411

شماره تماس : خط مستقیم:  88703252-021 

  88725400     داخلی 330     آقای قلی زاده              

       نمابر :   88703252

آدرس وب سایت: https://joer.atu.ac.ir

پست الکترونیکی:

Email:eri1383@gmail. com

Email: joer@atu.ac.ir


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image