تماس با ما

آدرس: تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید احمد قصیر ( بخارست )، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، پژوهشکده اقتصاد ، دفتر فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی شماره تماس : خط مستقیم:  88703252-021 

  88725400 داخلی 330     آقای قلی زاده              

       نمابر :   88703252

نشانی اینترنتی نشریه: 

joer.atu.ac.ir

CAPTCHA Image