آدرس: تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید احمد قصیر ( بخارست )، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، پژوهشکده اقتصاد ، دفتر فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی شماره تماس : خط مستقیم:  88703252-021 

  88725400 داخلی 330     آقای قلی زاده              

       نمابر :   88703252

نشانی اینترنتی نشریه: 

https://joer.atu.ac.ir

Email:eri1383@gmail. com

Email: joer@atu.ac.ir


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image