تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

داوران سال 1400

دیف نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان Publons
1 محسن ابراهیمی دانشیار ایران تهران دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
 
2 اکبر احمدی سایر ایران تهران پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
3 حجت ایزدخواستی استادیار ایران تهران دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی  
4 علاءالدین ازوجی دکتری تخصصی ایران تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
5
محمدرضا
اصغری اسکویی
دانشیار
ایران
تهران
دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی  
6 علی امامی میبدی استاد ایران تهران  دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
7
قدرت الله
امام وردی
استادیار
ایران
تهران
گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 
8 سیروس امیدوار استادیار ایران تهران  دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
9 نیما امیر شکاری
دکتری تخصصی ایران تهران پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
10 زینب آیینی
دکتری تخصصی ایران تهران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  
11 الناز انتظار استادیار ایران ارومیه گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
 
12 ایمان
باستانی فر
استادیار ایران اصفهان  دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
 
13
شهزاد
برومند
استادیار
ایران
تهران
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
14 فاطمه بزازان دانشیار ایران تهران دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س) wos
15 ستار
پروین دانشیار ایران تهران  دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه علامه طباطبائی  
16
فتح الله
تاری
دانشیار
ایران
تهران
 دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
17 حسین توکلیان دانشیار ایران تهران  دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
18 احمد جعفری صمیمی استاد ایران بابلسر  دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران publons
19
اسفندیار
جهانگرد
دانشیار
ایران
تهران
دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
20
ایلیار
حیدری
دکتری تخصصی ایران
تهران
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
21
حسن
حیدری
استاد
ایران
ارومیه
دانشکده اقتصاد ،دانشگاه ارومیه
 
22
سید عقیل
حسینی
استادیار
ایران
یاسوج
دانشکده اقتصاد دانشگاه یاسوج
 
23
رمضان
حسین زاده
استادیار
ایران
زاهدان
دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
24
ناصر
خیابانی
دانشیار
ایران
تهران
دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
25
سید محمدعلی
خاتمی فیروز آبادی
دانشیار
ایران تهران  دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی  
26 فرهاد خداداد کاشی
استاد ایران تهران دانشگاه پیام نور تهران  
27 آرین دانشمند استادیار ایران تهران پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
28
سهراب
دل انگیزان
دانشیار
ایران
کرمانشاه
 دانشکده اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه
 
29
علی
دینی ترکمانی
دانشیار
ایران
تهران
موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی
 
30 سعید راسخی استاد ایران بابلسر دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران publons
31
میثم
رافعی
استادیار
ایران
تهران
 دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
 
32
مهدیه
رضا قلی زاده
استادیار
ایران
بابلسر
دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران  
33
وحید
رضایی تبار
دانشیار
ایران
تهران
دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی  
34 مهدی یزدانی استادیار ایران تهران دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی publons
35
ریحانه
سادات شاهنگیان
استادیار
ایران
تهران
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 
36 علی اصغر سالم دانشیار ایران تهران  دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی publons
37
پروانه
سلاطین
استادیار
ایران
فیروزکوه
دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه
 
38
سیما
شافعی
دکتری تخصصی ایران
شیراز
دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه شیراز
 
39
مهشید
شاهچرا
استادیار
ایران
تهران
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
40
سمیه
شاه حسینی
استادیار
ایران
تهران
 دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
41
رضا
طالبلو
دانشیار
ایران
تهران
 دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
42
سید کمیل
طیبی
استاد
ایران
اصفهان
 دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 
43 مهنوش عبداله  میلانی دانشیار ایران تهران  دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی publons
44
صمد
عرفانی فر
استادیار
ایران
داراب
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
 
45
محمد
علیزاده
دانشیار
ایران
خرم آباد
دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان
 
46
مجید
عینیان
دکتری تخصصی ایران
تهران
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
47
سید مرتضی
غیور
دکتری تخصصی ایران
مشهد
دانشگاه امام رضا (ع)
 
48
شهرام
فتاحی
دانشیار
ایران
کرمانشاه
دانشکده اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه
 
49
مهدی
فدایی
استادیار
ایران
تهران
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  
50 علی فریدزاد دانشیار ایران تهران  دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
51 اکبر کشاورزیان دکتری تخصصی ایران تهران بانک سپه
 
52 حسن
گلمرادی آدینه وند
استادیار
ایران
تهران
 مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 
53 علی متوسلی استادیار ایران تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  
54
رضا
محسنی
استادیار
ایران
تهران
 دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
 
55
محمد علی
مختاری
استادیار
ایران
تهران
 دکتری اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی  
56
محمدعلی
مرادی
دانشیار
ایران
تهران
 دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 
57
حبیب
مروت
دانشیار
ایران
تهران
 دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
58 علی مزیکی استادیار ایران تهران دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
59 سعید مشیری استاد کانادا ساسکاچوان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ساسکاچوان  
60 امیر حسین
مزینی دانشیار ایران تهران دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
 
61
سید امین
منصوری
دانشیار
ایران
اهواز
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
 
62 داوود منظور دانشیار ایران تهران  دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)  
63
پریسا
مهاجری
دانشیار
ایران
تهران
 دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
64 محسن مهرآرا استاد ایران تهران  دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
65 میر حسین موسوی دانشیار ایران تهران  دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)  
66 علی نصیری اقدم
استادیار ایران تهران  دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
67 فرزانه نوری
دکتری تخصصی ایران کرمانشاه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه  
68 ویدا
ورهرامی استادیار ایران تهران  دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی  

 

login