تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

داوران سال 1399

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان Publons
1 ایلناز ابراهیمی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
2 اکبر احمدی سایر ایران تهران پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
3 اعظم احمدیان استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
4 زینب ایرانشاهی سایر ایران تهران دکتری نفت و گاز از دانشگاه علامه طباطبائی
 
5 حمیدرضا
ایزدی
استادیار
ایران
چابهار
دانشگاه چابهار
 
6 علاءالدین ازوجی سایر ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس  
7 هما اصفهانیان استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد  ، دانشکده  اقتصاد  دانشگاه تهران
 
8 حمید آماده دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
9 علی امامی میبدی استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
10 سیروس امیدوار استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
11 حسین امیری استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه خوارزمی  
12 علیرضا امینی
دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری و صنعتی ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
13 یعقوب اندایش استادیار ایران اهواز عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه شهید چمران اهواز publons
14 سکینه اوجی مهر
استادیار ایران شیراز عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
 
15 ایمان
باستانی فر
استادیار ایران اصفهان عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
 
16
شعله
باقری پرمهر
استادیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم
 
17
محمد
بخشوده
استاد
ایران
شیراز
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز  
18 فاطمه بزازان دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س) publons
19 سهیلا
پروین استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
20 رضا پور طاهری دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی، دانشکده آمار و ریاضی ،دانشگاه علامه طباطبائی  
21
وحید
تقی نژاد عمران
دانشیار
ایران
بابلسر
عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران  
22 حسین توکلیان دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
23
پویا
جبل عاملی
سایر
ایران
تهران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
24 احمد جعفری صمیمی استاد ایران بابلسر عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران publons
25 احسان جمالی استادیار ایران تهران سازمان سنجش و آموزش کشور
 
26
اسفندیار
جهانگرد
دانشیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
27 نرگس حاجی‌ملادرویش استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س) publons
28 حسن حیدری استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس  
29
حسن
حیدری
استاد
ایران
ارومیه
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه ارومیه
 
30
سید محمدعلی
خاتمی فیروز آبادی
دانشیار
ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی  
31 مرتضی خورسندی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
32 موسی خوشکلام خسروشاهی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)  
33 آرین دانشمند استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
34
زهرا
دهقان شبانی
استادیار
ایران
شیراز
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه شیراز  
35 سعید راسخی استاد ایران بابلسر عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران publons
36
میثم
رافعی
استادیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
 
37
ابراهیم
رضایی
استادیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی سازمان تدوین کتب - سمت
 
38 مهدی یزدانی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی publons
39 نجمه ساجدیان فر سایر ایران شیراز دکتری تخصصی از دانشگاه شیراز
 
40 علی اصغر سالم دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
41 مهرداد سپهوند استادیار ایران تهران
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
42 حسین سجادی فر
استادیار ایران کرج عضو هیئت علمی مرکز آموزش علمی-کاربردی کرج
 
43 سید محمدرضا سید نورانی
استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
44 محمود سریع القلم
استاد ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی
 
45 عباس
شاکری استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
46 مهدی شهرکی
استادیار ایران چابهار عضو هیئت علمی دانشگاه چابهار
 
47 محمد نبی شهیکی تاش دانشیار ایران زاهدان عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان publons
48 روح الله شهنازی
استادیار ایران شیراز عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه شیراز
 
49 اسماعیل صفرزاده استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)  
50 علی حسین
صمدی دانشیار ایران شیراز عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه شیراز  
51 مهنوش عبداله  میلانی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
52
قهرمان
عبدلی
استاد
ایران
تهران
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 
53 علی عرب مازار یزدی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
54 زهرا عزیزی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)  
55 میکاییل عظیمی
سایر ایران   پژوهشگر
 
56 پریسا علیزاده سایر ایران   پژوهشگر
 
57 یحیی فتحی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
 
58 علی فریدزاد دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
59 فیروز فلاحی دانشیار ایران تبریز عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تبریز
 
60 مهدی
کرامت فر
سایر
ایران
تهران
عضو هیئت علمی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 
61 زهرا کریمی موغاری استادیار ایران بابلسر عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران publons
62 وحید ماجد استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 
63
سید جمال الدین
محسنی زنوزی
استادیار
ایران
ارومیه
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه
 
64
رضا
محسنی
استادیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
 
65
پرویز
محمدزاده
استاد
ایران
تبریز
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تبریز
 
66
یوسف
محمدزاده موسی کندی
استادیار
ایران
ارومیه
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه
 
67
محمود
محمودزاده
دانشیار
ایران
فیروزکوه
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
 
68
محمدعلی
مرادی
دانشیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 
69
نیلوفر
مراد حاصل
استادیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فن آوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
 
70
حسین
مرزبان
دانشیار
ایران
شیراز
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه شیراز  
71
علی
مروی
استادیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
 
72 علی مزیکی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
73 سعید مشیری استاد کانادا ساسکاچوان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ساسکاچوان  
74 امیر حسین
مزینی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
 
75 رسام
مشرفی استادیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی  
76
مرتضی
مظاهری
سایر
ایران
  پژوهشگر
 
77 داوود منظور دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)  
78 محسن مهرآرا استاد ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
79 میر حسین موسوی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)  
80 مرتضی نادری سایر ایران تهران بانک صنعت و معدن
 
81 مهدی هادیان
استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
82 مریم همتی
استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
83 ویدا
ورهرامی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی  

 

login