مطالعه تطبیقی «مقیاس معادل» خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها

فاطمه میرمحمدعلی تجریشی؛ تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9558

چکیده
  الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی آن­ها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنابراین، تغییرات در قیمت­های کالاها طی زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. «مقیاس­ معادل»[1] شاخصی است که امکان مقایسه­های رفاهی و اندازه­گیری­های فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن - با در نظر ...  بیشتر

برآورد هزینه آسیب‌های سلامتی ناشی از تولید برق در ایران

محمدباقر اسدی؛ حسین صادقی سقدل؛ بهرام سحابی؛ علیرضا ناصری

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، صفحه 23-52

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9559

چکیده
  برق با تامین انرژی موردنیاز برای بسیاری از فعالیت‌های بشر، یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه صنعتی به شمار می‌رود. صنعت برق خود به واسطه احتراق سوخت‌های فسیلی، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای آلاینده به‌شمار می‌رود. این امر موجب بروز نگرانی‌های جدی درخصوص پیامدهای جانبی ناشی از انتشار آلاینده‌ها در فرآیندهای تولید برق شده است. ...  بیشتر

صندوق‌های ثروت ملی، ریسک حاکمیتی و هزینه‌های تامین مالی خارجی واسطه‌های مالی

محمد فقهی کاشانی؛ پروین یحیوی

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، صفحه 53-88

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9560

چکیده
  مقاله حاضر از منظری نو به تحلیل تئوریک چگونگی امکان اثربخشی صندوق‌های ثروت ملی بر ریسک حاکمیت می‌پردازد که این امر، در حضور برخی اصطکاک‌ها می‌تواند بخش مالی و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور ایجادکننده صندوق را تحت تاثیر قرار دهد. در یک فضای تحلیلی استاندارد تعادل جزئی تصادفی پویای (زمان پیوسته)، نشان داده می‌شود که چگونه تحت شرایط ...  بیشتر

بررسی پویایی نابرابری درآمد سرانه استان‌های ایران با استفاده از زنجیره مارکف فضایی

محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ عذرا جمشیدی

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، صفحه 89-123

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9561

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی پویایی‌های توزیع درآمد و یافتن شواهدی از همگرایی یا واگرایی در درآمد سرانه استان‌های کشور با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته جدید برای تحلیل اکتشافی داده‌های فضا-زمان انجام گرفته است. جهت دستیابی به این هدف، داده‌های درآمد سرانه استان‌ها برای دوره 1376 تا 1393 گردآوری شده و سپس با استفاده از روش زنجیره مارکف ...  بیشتر

بررسی رفتار نوسانات بهره‌وری نیروی کار در چرخه‌های تجاری ایران

اسفندیار جهانگرد؛ پریسا مهاجری؛ لیلا مومنی

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، صفحه 125-150

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9562

چکیده
   تغییرات بهره‌وری نیروی کار در طول چرخه‌های تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهره‌وری نیروی کار در چرخه‌های تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته ‌است. برای تخمین روابط، ...  بیشتر

بررسی تطبیقی اثر کارایی و جبرانی باز بودن اقتصاد بر اندازه دولت در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

منیره رفعت؛ مصطفی عمادزاده؛ زهرا قندهاری علویجه

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، صفحه 151-184

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9563

چکیده
  جهانی شدن و به دنبال آن بازشدن اقتصادها از یک طرف با افزایش ریسک های خارجی، حضور و دخالت دولت‌ها را جهت حمایت از اقتصاد داخلی افزایش داده‌اند و از طرف دیگر، با ادغام بیشتر بازارها در سطح جهانی و تقویت و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، زمینه حضور دولت در اقتصاد را کمرنگ‌تر می‌سازد. در این مقاله، رابطه بین اندازه دولت و باز بودن اقتصاد در ...  بیشتر

سنجش شاخص‌های بهره‌وری بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی)

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ عباس شاکری؛ امیر خادم علیزاده؛ رضا وفایی یگانه

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، صفحه 185-207

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9564

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) بانک‌های منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعه‌ای و  از لحاظ نحوه  گردآوری داده‌ها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری داده‌ها اسنادی و  کتابخانه‌ای است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد برای بانک های منتخب ...  بیشتر

آسیب‌شناسی چگونگی اثرگذاری فشار عرضه مهاجران افغانستانی بر بیکاری در ایران

سید مصطفی حسینی؛ بیژن باصری؛ غلامرضا عباسی

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، صفحه 209-243

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9565

چکیده
  مهاجرت به دلیل اثرگذاری بر عرضه نیروی کار و فشار بر نرخ بیکاری، یکی از دغدغه‌های اساسی سیاست‌گذاران در شرایط رکودی و بازدهی پایین فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در سه دهه گذشته ایران در زمره یکی از کشورهای مهاجرپذیر با طیف گسترده‌ای از مهاجران افغانستانی روبه‌رو  بوده که دارای زبان، مذهب، فرهنگ، منافع متقابل منطقه‌ای و مرز ...  بیشتر

تاملی در منشا ارزش بیت کوین از منظر اعتباریات علامه طباطبایی (ره)

حسن سبحانی؛ علی اصغر قائمی نیا

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، صفحه 245-263

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9566

چکیده
  پول از نهادهای قدرتمندی است که محصول اجتماعی شدن انسان است و باید آنرا به مثابه واقعیتی اجتماعی تلقی کرد که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی در سراسر جامعه، پذیرشی عام دارد. از آنجا که در سال‌های اخیر در بین انواع مصادیق پول، بیت‌کوین به عنوان پول دیجیتالی بدون پشتوانه غیرمتمرکزی مطرح شده که با بهره‌گیری از تکنولوژی ...  بیشتر

تاثیر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی سرانه (مطالعه بین کشوری)

عفیفه وثوقی نیک

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، صفحه 265-291

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9567

چکیده
  در سال‌های اخیر شاخص‌های بسیاری برای سنجش آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی در ‌برابر شوک‌های خارجی مطرح شده ‌است. در ادبیات اقتصادی توجه ویژه‌ای به شاخص‌های ترکیبی  در راستای کمی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه است. این بررسی ...  بیشتر