دوره و شماره: دوره 6، شماره 23 - شماره پیاپی 4، زمستان 1385، صفحه 1-297 
3. آزمون تأثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی

صفحه 81-112

افسانه شفیعی؛ شهزاد برومند؛ احمد تشکینی


4. بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

صفحه 113-131

ریحانه گسکری؛ حسنعلی قنبری؛ علیرضا اقبالی


8. طراحی‌ سیستم مدیریت پرتفولیوی وامهای بانکی با بهره‌گیری از تکنولوژی داده‌کاوی

صفحه 207-235

علی دیواندری؛ رضا شباهنگ؛ محمد ابراهیم محمد پور زرندی؛ سید رضا موسوی