بررسی سهم تغییرات رابطة مبـادله بر بی‌ثبـاتی نرخ ارز در اقتصـاد ایران

مهدی تقوی؛ آزادمهر کهرام؛ پروانه سلاطین

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، صفحه 15-50

چکیده
  «رابطة مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می‌شود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل‌های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشأ مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله می‌باشد. با توجه به اهمیت  این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای ARDL، VECM، ...  بیشتر

بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات در ایران

آمنه خوشبخت؛ محمد اخباری

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، صفحه 51-82

چکیده
  در این مقاله نحوه و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخصهای‌ قیمت مصرف‌‌کننده و واردات با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری وتوابع واکنش تکانه‌ای و تجزیه واریانس چولسکی به صورت فصلی طی دوره 1383-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهدکه انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده ...  بیشتر

شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

بیژن بیدآباد؛ کامبیز پیکارجو

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، صفحه 83-117

چکیده
  در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفت‌خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می‌باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص ...  بیشتر

برآورد حجم پولهای کثیف در ایران

علی عرب‌مازار یزدی؛ لیلا خودکاری

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، صفحه 119-142

چکیده
  «پولﺷﻮﻳﻲ» پدیدهﺍی است که با پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به عنوان پولـی پاک، قانونـی و مـشروع استفاده ﻣـﻲشود و وارد چرخـه اقتصاد ﻣﻲگردد. «تطهیـر پول» اقدامـی برای استفاده قانونـی از پولهـای کثیـف حاصـل از فعالیتهـای غیـرقانونی است که روند طبیعـی فعالیتهای اقتصادی را به مخاطره ﻣـﻲاندازد. این مقاله، ضمن ...  بیشتر

بررسی مبانی و شاخصهای اقتصاد دانایی محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران

مصطفی عمادزاده؛ روح اله شهنازی

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، صفحه 143-175

چکیده
  اقتصاد دانش محور اقتصادی است که به شکل مستقیم براساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد[1]. واژه اقتصاد دانش محور و اقتصاد اطلاعات در دهة 1960 وارد ادبیات اقتصاد امریکا شد؛ اما تحولات دهة نود این واژه را تجدید و احیا نمود. در این مقاله پس از بررسی تعریف دانش و اقتصاد دانش محور، فرآیندهای اساسی در اقتصاد دانش محور، شبکه‌های ...  بیشتر

بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران

علی اصغر انواری رستمی؛ بهروز لاری سمنانی

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، صفحه 177-218

چکیده
  این مقاله در پی پاسخ به دو پرسش مهم است. 1. آیا میان سرمایه­ گذاری­های منتخب و عمده غیربورسی و سرمایه ­گذاری در بورس ارتباط معنی­داری وجود دارد؟ 2.  آیا سرمایه­گذاریهای منتخب غیربورسی جاذبیت بورس را تحت تأثیر قرار می­دهد؟ چهار نوع سرمایه­ گذاری مهم غیربورسی 1. سرمایه ­گذاری در محصولات انحصاری دولتی عرضه شده به عموم (سیم­کارت ...  بیشتر

چگونه تئوری قیمت گذاری مبتنی بر آربیتراژ را آزمون کنیم؟

قاسم محسنی دمنه

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، صفحه 219-245

چکیده
  در پاسخ به انتقادات وارده به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، مدل دیگری به نام تئوری قیمت‌گذاری مبتنی‌بر آربیتراژ توسط راس(1976) پیشنهاد شد که مفروضات کمتری دارد و به جای یک عامل، چندین عامل ریسک را در قیمت‌گذاری دارایی مؤثر می‌داند. در این مقاله برای آزمون تئوری ارزشیابی مبتنی بر آربیتراژ، یک روش دو مرحله‌ای که به روش «فاما-مکبث» ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل بازخورد نوسانات در بازار سهام تهران

اسمعیل ابونوری؛ مانی مؤتمنی

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، صفحه 247-261

چکیده
  بازخورد نوسانات[1] با استفاده از اطلاعات سری زمانی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1385- 1371 مورد آزمون قرار گرفته است.  طبق فرضیه بازخورد نوسانات، نوسانات بازدهی قابل پیش‌بینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد، در حالیکه نوسانات بازدهی پیش‌بینی نشده، موجب کاهش بازده سهام می‌شود. برای آزمون این فرضیه از مدل ...  بیشتر

ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شعب بانک ها به کمک مدل های تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها

محمدرضا علیرضائی؛ محسن افشاریان؛ وحید تسلیمی

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، صفحه 263-283

چکیده
  ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده در تقابل با واحدهای تصمیم گیرنده دیگر، فرآیندی رقابتی است که این ارزیابی توسط مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها[1] بطور دقیق و منظم و با پیشنهاد راهکارهای بهبود در کارایی، ارائه می‌شود. اما وجود واحدهای تصمیم‌گیرنده خاص و فاصله زیاد واحدهای تصمیم‌گیرنده می‌تواند، فضای رقابتی ارزیابی را به انحصار ...  بیشتر

کاتالاکسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله در کاتالاکسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

محسن رنانی؛ ایمان باستانی‌فر

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، صفحه 285-331

چکیده
  این مقاله با استفاده از مفهوم کاتالاکسی- که نخستین بار توسط اقتصاددان برجسته نهادگرا، فردریش فون هایک، معرفی شده است- به مقایسه پیامدهای اجتماعی سیاستهای عمومی می‌پردازد.بر این اساس نخست با معرفی مفهوم و ارائه طبقه‌بندیهای عدالت از منظر اقتصاد؛ نشان داده می‌شود که تحقق عدالت به معنی فراگیر آن مستلزم تحقق کارایی اقتصادی است. آنگاه ...  بیشتر

بررسی تأثیر واردات خودرو بر بهره وری (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)

عباس سلیمیان؛ فاضله خادم

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، صفحه 333-363

چکیده
  در این مطالعه بهره‌وری عوامل تولید با دو روش شاخص و تابع تولید، برای شرکت ایران خودرو به عنوان نماینده‌ای از صنعت خودرو، محاسبه می‌گردد. در روش شاخص، بهره‌وری جزئی عوامل تولید؛ یعنی نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر محاسبه می‌گردد و در روش تولید، ابتدا تابع تولید شرکت ایران خودرو تخمین زده می‌شود ...  بیشتر