دوره و شماره: دوره 11، شماره 43 - شماره پیاپی 4، زمستان 1390، صفحه 1-255 
5. عوامل موثر بر تقاضای بیمه اموال توسط بنگاه های اقتصادی

صفحه 99-128

سعید صحت؛ وحید نجفی کلیانی؛ سعید عباس نژاد


10. بررسی رابطه بلند مدت اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران

صفحه 199-218

ابراهیم علی رازینی؛ امیررضا سوری؛ احمد تشکینی