نقش تجارت بین‌الملل در رابطه‌ بین درآمد و کیفیت محیط‌ زیست

سعید مشیری؛ آرین دانشمند؛ بهار نیازی

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، صفحه 11-51

https://doi.org/10.22054/joer.2021.50240.844

چکیده
   تجارت بین‌الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط‌زیست دارد بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین، بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط‌زیست (فرضیه منحنی محیط‌زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط‌زیستی کوزنتس می‌پردازد. در ...  بیشتر

نقش عدم تقارن انتشار و آسیب‌پذیری آلودگی بر سیاست‌های کاهش آلودگی: مطالعه سیاست‌های مالیات و استاندارد زیست‌محیطی

مهدی فدائی؛ سما آذری

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، صفحه 53-89

https://doi.org/10.22054/joer.2021.59715.958

چکیده
   انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری به منظور حفاظت از محیط‌زیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاست‌های زیست‌محیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست ...  بیشتر

تاثیر تخصصی شدن بر رقابت‌پذیری گردشگری استان‌های کشور: کاربردی از اقتصادسنجی فضایی

جواد براتی

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، صفحه 91-129

https://doi.org/10.22054/joer.2021.56010.906

چکیده
   توزیع نابرابر تاسیسات، تقاضا و توسعه گردشگری در استان‌های مختلف کشور، ناشی از سطوح متفاوت رقابت‌پذیری استان‌ها در بخش گردشگری است. از جمله دلایلی که می‌تواند تاثیر بسزایی در این تفاوت داشته باشد، تخصصی شدن زیربخش‌های مختلف گردشگری در استان‌ها است، اما به دلیل وجود آثار غیرمستقیم و عملکرد دولت‌های محلی در تخصصی شدن گردشگری ...  بیشتر

اقتصاد زیست- فناورانه: تحلیل روش‌های ارزیابی و حکمرانی اقتصادی

مرضیه اسعدی؛ محمد مهدی لطفی هروی

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، صفحه 131-183

https://doi.org/10.22054/joer.2021.56864.922

چکیده
   اقتصاد زیست- فناورانه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازنگری فرآیندهای تولید با استفاده از منابع زیستی تجدیدپذیر و نوآوری‌های فناورانه است. فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد‌ زیستی دو ویژگی مشترک دارند: پایداری منابع و کارایی اقتصادی در جهت اهداف توسعه پایدار. مبانی نظری مرتبط با گذار به اقتصاد‌ زیستی بر الگوی ...  بیشتر

تنظیم قیمت آب مبتنی بر عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب ایران

علیرضا ابراهیمی نورعلی؛ کریم امامی؛ تیمور محمدی

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، صفحه 185-224

https://doi.org/10.22054/joer.2020.49977.837

چکیده
   تنظیم قیمت صنایع ارائه‌دهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر می‌رسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیم‌گری صنایع بیان شده، تنظیم‌گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری ...  بیشتر

تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه‌ای ایران بر پایه روش CHARM

الهام شاداب فر؛ فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانوئی

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، صفحه 225-260

https://doi.org/10.22054/joer.2020.40052.741

چکیده
    جدول داده- ستانده چندمنطقه‌ای (MRIO) ، اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارائه می‌­دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن‌ها مشخص می‌شود. از آنجایی که جداول منطقه‌ای توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی‌شوند و همچنین آمار تجارت بین‌منطقه‌ای که لازمه تهیه جداول داده- ستانده چندمنطقه‌ای است به صورت آماری ...  بیشتر

تخصیص منابع کارایی‌محور در واحدهای آموزش عالی: الزامات، پیامدها و چشم‌اندازها

ابوالقاسم نادری

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، صفحه 261-290

https://doi.org/10.22054/joer.2021.58415.941

چکیده
    با توجه به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به‌دنبال کاربست یک روش چندمرحله‌ای مشخص در چارچوب تحلیل‌ها و شبیه‌سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می‌شود. در این راستا، الگوهای تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص تغییرات بهره‌وری مالم‌کوئیست ...  بیشتر