نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شهر زیبا بلوار تعاون خ شربیانی شرقی پلاک 106 واحد 16

10.22054/joer.2020.49977.837

چکیده

تنظیم قیمت آب شرب شهری استان‌های کشور مبتنی بر عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب ضمن ایجاد انگیزه در این شرکت‌ها به منظور بهبود کارایی و بهره‌وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف‌کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد.
در این مقاله ابتدا در چهارچوب تحلیل مرزی تصادفی، میزان عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب از نظر کارایی و بهره‌وری اندازه‌گیری شده و در مرحله بعد، با استفاده از نتایج بدست آمده از عملکرد شرکت‌های مذکور، در قالب یک مدل تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد و داده‌های تابلویی 35 شرکت آب و فاضلاب استانی در ایران طی سال‌های 1391 تا 1396 سقف قیمت فروش آب پیشنهاد شده است.
نتایج این پژوهش، بیشترین و کمترین سقف قیمت (متوسط سالیانه) را به ترتیب برای شرکت‌ آب و فاضلاب استان گیلان معادل 28%- درصد و شرکت‌ آب و فاضلاب شهر هرمزگان معادل %2- درصد پیشنهاد می‌دهد. این در حالی است که شرکت‌های آب و فاضلاب استان هرمزگان و گیلان به ترتیب دارای بیشترین %11 درصد و کمترین %12- درصد متوسط تغییر در بهره‌وری کل عوامل تولید هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که متوسط تغییر در کارآیی فنی هزینه صنعت آب و فاضلاب تقریباً صفر و متوسط تغییر تکنولوژی صنعت آب و فاضلاب مثبت و برابر 0.11 است که بیشترین تاثیر در رشد بهره‌وری کل عوامل تولید صنعت آب و فاضلاب را داشته است. همچنین متوسط تغییر در کارایی مقیاس هزینه صنعت آب و فاضلاب منفی است که بیانگر نزولی بودن بازدهی نسبت به مقیاس صنعت آب و فاضلاب ایران است.

کلیدواژه‌ها