نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/joer.2020.40052.741

چکیده

جدول داده-ستانده چندمنطقه‌ای (MRIO) اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارایه می‌دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن‌ها مشخص می‌گردد. جداول منطقه‌ای و آمار تجارت بین‌منطقه‌ای که لازمه تهیه جداول داده-ستانده چندمنطقه‌ای است به صورت آماری تهیه نمی‌گردد، لذا استفاده از روش‌های غیرآماری موجود در ادبیات داده- ستانده منطقه‌ای تنها راه حل است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر تهیه جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای برای نه منطقه‌ کلان ایران است، روش تهیه غیرآماری و CHARM است که هدف اصلی آن برآورد تجارت بین منطقه‌ای و تهیه جدول است. به همین منظور از حساب‌های منطقه‌ای و جدول داده ستانده ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران به عنوان پایه‌های آماری استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که، حجم کل تجارت بین منطقه‌ای کشور، 1000 هزار میلیارد ریال است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه‌ای برای مناطق مربوط به منطقه خوزستان به میزان 338 و سپس منطقه البرز جنوبی 242 و کمترین حجم تجارت مربوط به منطقه آذربایجان به میزان 38 هزار میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین منطقه‌ای برای بخش ها، مربوط به بخش‌های نفت خام و گاز طبیعی و سپس خدمات است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه‌ای در مناطق شمال، آذربایجان، جنوب‌شرقی و زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش نفت خام و گازطبیعی، منطقه فارس در بخش ساخت فرآورده های نفتی و مواد شیمیایی، منطقه البرزجنوبی و خراسان در بخش خدمات و منطقه مرکزی در بخش ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی است.

کلیدواژه‌ها