اقتصاد فناوری ،انرژی و توسعه پایدار
1. نقش تجارت بین‌الملل در رابطه بین درآمد و کیفیت محیط زیست

بهار نیازی؛ آرین دانشمند؛ سعید مشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.50240.844

چکیده
  تجارت بین‌الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط زیست دارد، بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست (فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از اینرو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط زیستی کوزنتس می‌پردازد.در این مقاله ...  بیشتر

اقتصاد فناوری ،انرژی و توسعه پایدار
2. نقش عدم تقارن انتشار و آسیب‌پذیری آلودگی بر سیاست‌های کاهش آلودگی: مطالعه سیاست‌های مالیات و استاندارد زیست محیطی

مهدی فدائی؛ سما آذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.59715.958

چکیده
  انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری به منظور حفاظت از محیط‌زیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاست‌های زیست محیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود، در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست ...  بیشتر

3. تأثیر تخصصی شدن بر رقابت پذیری گردشگری استان های کشور: کاربردی از اقتصادسنجی فضایی

جواد براتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56010.906

چکیده
  توزیع نابرابر تأسیسات، تقاضا و توسعه‌ی گردشگری در استان‌های مختلف کشور، ناشی از سطوح متفاوت رقابت-پذیری استان‌ها در بخش گردشگری است. از جمله دلایلی که می‌تواند تاثیر بسزایی در این تفاوت داشته باشد، تخصصی شدن زیربخش‌های مختلف گردشگری در استان‌هاست. اما به دلیل وجود آثار غیرمستقیم و عملکرد دولت‌های محلی در تخصصی شدن گردشگری استان‌ها، ...  بیشتر

اقتصاد فناوری ،انرژی و توسعه پایدار
4. اقتصاد زیست-فناورانه: تحلیل روشهای ارزیابی و حکمرانی اقتصادی

مرضیه اسعدی؛ محمد مهدی لطفی هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56864.922

چکیده
  اقتصاد زیست-فناورانه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازنگری فرایندهای تولید با استفاده از منابع زیستی تجدیدپذیر و نوآوریهای فناورانه است. فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد زیستی دو ویژگی مشترک دارند: پایداری منابع و کارآیی اقتصادی در جهت اهداف توسعه پایدار. مبانی نظری مرتبط با گذار به اقتصاد زیستی، بر الگوی اقتصاد ...  بیشتر

5. تنظیم قیمت آب مبتنی بر عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب ایران

علیرضا ابراهیمی نورعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.49977.837

چکیده
  تنظیم قیمت آب شرب شهری استان‌های کشور مبتنی بر عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب ضمن ایجاد انگیزه در این شرکت‌ها به منظور بهبود کارایی و بهره‌وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف‌کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد.در این مقاله ابتدا در چهارچوب تحلیل مرزی تصادفی، میزان عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب از نظر کارایی و بهره‌وری اندازه‌گیری ...  بیشتر

6. تهیه جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای ایران بر پایه روش Charm

الهام شاداب فر؛ فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانوئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.40052.741

چکیده
  جدول داده-ستانده چندمنطقه‌ای (MRIO) اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارایه می‌دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن‌ها مشخص می‌گردد. جداول منطقه‌ای و آمار تجارت بین‌منطقه‌ای که لازمه تهیه جداول داده-ستانده چندمنطقه‌ای است به صورت آماری تهیه نمی‌گردد، لذا استفاده از روش‌های غیرآماری موجود در ادبیات داده- ...  بیشتر

روش شناسی و معرفت شناسی اقتصادی
7. تخصیص منابع کارایی‌محور در واحدهای آموزش عالی: الزامات، پیامدها و چشم‌اندازها

ابوالقاسم نادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.58415.941

چکیده
  با عنایت به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به‌دنبال کاربست یک روش چندمرحله‌ای مشخص در چارچوب تحلیل‌ها و شبیه‌سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می‌شود. در این راستا الگوهای تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص تغییرات بهره‎وری مالم‌کوئیست همراه ...  بیشتر

8. اثر تغییرات اقلیم بر صادرات و واردات و رفاه مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در ایران

مهدیه ساعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.47722.816

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر سعی دارد که اثر تغییرات اقلیم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در ایران بررسی نماید. بدین منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر (CGE) به‌عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 به‌عنوان پایگاه داده بهره جسته است. در این مطالعه، حساب‌های فعالیت و کالا به حساب‌های غلات، سایر ...  بیشتر

9. اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه در بین نوجوانان با لحاظ مزایا ولذت ناشی از مصرف مواد مخدر

شهزاد برومند جزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.51298.857

چکیده
  در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می گیرد. با این وجود ، از آنجا که مصرفمواد مخدر هزینه های اقتصادی و بهداشتی در بر دارد، سیاست های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف این موادتوسط نوجوانان اعمال می شوند. همانطور که در حال حاضر، این سیاست ها اساساً براساس افزایش مالیات، محدودیت مصرف یا تبلیغات ...  بیشتر

10. بررسی تأثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه منتخب

بختیار جواهری؛ خالد احمدزاده؛ حمیرا شاه ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.53969.881

چکیده
  یکی از پیش‌نیازهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی است؛ لذا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی لازم و ضروری است. در این پژوهش تأثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی طی دوره زمانی 2016-2000 موردبررسی ...  بیشتر

روش شناسی و معرفت شناسی اقتصادی
11. گذار از اقتصاد بین‌الملل به اقتصاد جهانی

حسین سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56239.911

چکیده
  در این مقاله کوشش خواهد شد که شکل‌گیری یک میدان جدید و متفاوت برای کنش اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. این میدان جدید اقتصاد جهانی نام دارد که پدیده‌ای فراتر از اقتصاد بین‌الملل است و ماهیت آن و پدیده‌های بنیادین تأثیرگذار در آن متفاوت با اقتصاد بین‌الملل هستند. در این فضای تازه پدیده‌هایی مانند سرمایۀ جهانی و زنجیرۀ ارزش جهانی ...  بیشتر

اقتصاد صنعتی
12. تاثیر سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران

محمد نبی شهیکی تاش؛ فاضله قلیزاده؛ فرخنده سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.37649.691

چکیده
  براساس شواهد تجربی، خروجی سیاست‌های حمایتی، صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت‌های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه‌ منابع، حضور پر رنگ در عرصه‌ رقابت بین المللی و استفاده‌ی بهینه از فرصت‌های سودآور به نفع اقتصاد کشور نمی باشد. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت‌های صورت گرفته در صنایع کارخانه‌ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر ...  بیشتر

اقتصاد ایران
13. سنجش آثار شیوع ویروس کووید- 19 بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد؛ جمال کاکایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.52995.872

چکیده
  بیماری کووید ـ 19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه تلفات انسانی (ابتلا و مرگ و میر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود سه و نیم (5/3) درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود یک و نیم (5/1) درصد مثبت بوده ...  بیشتر