1. اثر تغییرات اقلیم بر صادرات و واردات و رفاه مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در ایران

مهدیه ساعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.47722.816

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر سعی دارد که اثر تغییرات اقلیم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در ایران بررسی نماید. بدین منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر (CGE) به‌عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 به‌عنوان پایگاه داده بهره جسته است. در این مطالعه، حساب‌های فعالیت و کالا به حساب‌های غلات، سایر ...  بیشتر

2. اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه در بین نوجوانان با لحاظ مزایا ولذت ناشی از مصرف مواد مخدر

شهزاد برومند جزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.51298.857

چکیده
  در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می گیرد. با این وجود ، از آنجا که مصرفمواد مخدر هزینه های اقتصادی و بهداشتی در بر دارد، سیاست های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف این موادتوسط نوجوانان اعمال می شوند. همانطور که در حال حاضر، این سیاست ها اساساً براساس افزایش مالیات، محدودیت مصرف یا تبلیغات ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه منتخب

بختیار جواهری؛ خالد احمدزاده؛ حمیرا شاه ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.53969.881

چکیده
  یکی از پیش‌نیازهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی است؛ لذا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی لازم و ضروری است. در این پژوهش تأثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی طی دوره زمانی 2016-2000 موردبررسی ...  بیشتر

روش شناسی و معرفت شناسی اقتصادی
4. گذار از اقتصاد بین‌الملل به اقتصاد جهانی

حسین سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56239.911

چکیده
  در این مقاله کوشش خواهد شد که شکل‌گیری یک میدان جدید و متفاوت برای کنش اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. این میدان جدید اقتصاد جهانی نام دارد که پدیده‌ای فراتر از اقتصاد بین‌الملل است و ماهیت آن و پدیده‌های بنیادین تأثیرگذار در آن متفاوت با اقتصاد بین‌الملل هستند. در این فضای تازه پدیده‌هایی مانند سرمایۀ جهانی و زنجیرۀ ارزش جهانی ...  بیشتر

اقتصاد صنعتی
5. تاثیر سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران

محمد نبی شهیکی تاش؛ فاضله قلیزاده؛ فرخنده سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.37649.691

چکیده
  براساس شواهد تجربی، خروجی سیاست‌های حمایتی، صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت‌های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه‌ منابع، حضور پر رنگ در عرصه‌ رقابت بین المللی و استفاده‌ی بهینه از فرصت‌های سودآور به نفع اقتصاد کشور نمی باشد. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت‌های صورت گرفته در صنایع کارخانه‌ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر ...  بیشتر

اقتصاد ایران
6. سنجش آثار شیوع ویروس کووید- 19 بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد؛ جمال کاکایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.52995.872

چکیده
  بیماری کووید ـ 19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه تلفات انسانی (ابتلا و مرگ و میر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود سه و نیم (5/3) درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود یک و نیم (5/1) درصد مثبت بوده ...  بیشتر

اقتصاد ایران
7. نقش شاخص‌های توانمندسازی تجاری بر صادرات ایران: رویکرد مدل جاذبه

روزبه امانی فرد؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.62924.993

چکیده
  اهمیت اقدامات توانمندسازی تجاری در کشورهای مبدأ و مقصد صادرات از اهمیت فراوانی در ادبیات اقتصاد بین‌الملل برخوردار است. با وجود این، نقش سیاست‌های توانمندسازی تجاری که می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تجارت و بهبود عملکرد صادرات شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علاوه‌براین، به مسئله توانمندسازی تجاری در مقصد صادرات و تاثیر ...  بیشتر