دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش تجارت بین‌الملل در رابطه بین درآمد و کیفیت محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22054/joer.2021.50240.844

بهار نیازی؛ آرین دانشمند؛ سعید مشیری


3. تأثیر تخصصی شدن بر رقابت پذیری گردشگری استان های کشور: کاربردی از اقتصادسنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22054/joer.2021.56010.906

جواد براتی


4. اقتصاد زیست-فناورانه: تحلیل روشهای ارزیابی و حکمرانی اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22054/joer.2021.56864.922

مرضیه اسعدی؛ محمد مهدی لطفی هروی


5. تنظیم قیمت آب مبتنی بر عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22054/joer.2020.49977.837

علیرضا ابراهیمی نورعلی


6. تهیه جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای ایران بر پایه روش Charm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22054/joer.2020.40052.741

الهام شاداب فر؛ فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانوئی


7. تخصیص منابع کارایی‌محور در واحدهای آموزش عالی: الزامات، پیامدها و چشم‌اندازها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

10.22054/joer.2021.58415.941

ابوالقاسم نادری


8. اثر تغییرات اقلیم بر صادرات و واردات و رفاه مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22054/joer.2021.47722.816

مهدیه ساعی


9. اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه در بین نوجوانان با لحاظ مزایا ولذت ناشی از مصرف مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22054/joer.2021.51298.857

شهزاد برومند جزی


10. بررسی تأثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22054/joer.2021.53969.881

بختیار جواهری؛ خالد احمدزاده؛ حمیرا شاه ویسی


11. گذار از اقتصاد بین‌الملل به اقتصاد جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22054/joer.2021.56239.911

حسین سلیمی