کنش جمعی؛ مکانیزمی در مسیر توسعه کارآفرینی مولد

محمود متوسلی؛ زینب آیینی؛ ژیلا ترابی

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5288

چکیده
  امروزه کارآفرینی یکی از عوامل مهم در توسعه‌ اقتصادی کشورها بشمار می‌آید. در این میان تلاش برای هدایت کنش‌های کارآفرینانه در مسیرهای مولد و بهره‌ور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تئوری کارآفرینی مولد و غیرمولد بامول به نقش محیط نهادی در هدایت فعالیت‌های کارآفرینانه در مسیرهای مولد، غیرمولد و یا حتی مخرب اشاره دارد. یافتن ابزارهایی ...  بیشتر

تکانه‌های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تعصادفی پویا (DSGE)

محمد صیادی؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، صفحه 33-80

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5289

چکیده
  هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه‌های درآمدهای نفتی، بهره‌وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی‌های سرمایه‌گذاری دولتی، نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. ...  بیشتر

مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و رژیم‌های مختلف ارزی با رویکرد (DSGE)

حسین توکلیان؛ وجیهه افضلی ابرقویی

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، صفحه 81-125

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5290

چکیده
  انتخاب رژیم ارزی، نتایج و عواقب آن، یکی از موضوعات مهم مالیه بین‌الملل است. وابستگی ایران به صادرات نفت به‌عنوان منبع درآمد ارزی، اهمیت سیاست‌‌های ارزی را افزایش داده است. در این پژوهش به مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز در سه رژیم ارزی شناور، شناور مدیریت شده و ثابت پرداخته شده است. ...  بیشتر

تاثیر امنیت بر رشد اقتصادی در ایران و برخی کشورهای منتخب

علی اصغر اسماعیل نیا؛ شهرام وصفی‌اسفستانی

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، صفحه 127-154

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5291

چکیده
  با توجه به رویکردهای مختلف بررسی‌های امنیت، شاخص‌های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد و توصیه‌های سیاستی هر یک از این رویکردها دارای تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف است. در این تحقیق آثار اقتصادی دو رویکرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص‌های مختلفی چون شکنندگی دولت‌ها، درک فساد، صلح و مخارج نظامی، برای 135 کشور در دو ...  بیشتر

نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهزاد امیری؛ سارا ساری‌گل

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، صفحه 155-179

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5292

چکیده
  در دهه­های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت­ها محسوب می­شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه­های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه­ای برخوردار شده است.  مطالعه حاضر با بهره­گیری از تکنیک‌های متداول اقتصادسنجی ...  بیشتر

تاثیر سطح تحصیلات بر احتمال مالکیت مسکن: مقایسه بین دوره‌ای (مطالعه موردی: شهر تهران)

عبدالرسول قاسمی؛ الهام شادابفر

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، صفحه 181-205

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5293

چکیده
    از آنجا که مسکن برآوردکننده یک نیاز اجتماعی است، در بازار مسکن علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز موثرند. تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی طی سال‌های گذشته مستلزم بررسی عوامل تعیین‌کننده مالکیت مسکن بوده و تعیین این عوامل موثر می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران باشد. همچنین از آنجا که طول سال‌های تحصیل ...  بیشتر

تخمین بیکاری پنهان در صنایع کارخانه‌ای ایران

محمدقلی یوسفی؛ بهمن خادم

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، صفحه 207-231

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5294

چکیده
  هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانه‌ای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانه‌ای ایران براساس کدهای دو رقمی SIC طی دوره زمانی سال‌های 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفته‌ایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی ...  بیشتر