دوره و شماره: دوره 8، شماره 31 - شماره پیاپی 30، زمستان 1387، صفحه 1-256 
4. ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی در ایران

صفحه 91-119

علیمراد شریفی؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ عابدین قاسمی


5. بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست؟

صفحه 121-146

غلام حسین مهدوی؛ سید مهدی حسینی ازان آخاری


7. پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لوجیت

صفحه 171-189

محسن دستگیر؛ سید حسین سجادی؛ جواد مقدم