تأثیر توسعه مالی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران: (یک مطالعه اقتصادسنجی)

مرتضی سامتی؛ فرشته اشراقی؛ یاسر عباسلو

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 15-35

چکیده
    بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعة مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعة مالی، پولی وثبات اقتصادی و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می‌پردازیم.  در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی ...  بیشتر

بررسی روشهای پیشرفته ارزیابی، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در پروژه‌های

امید پورحیدری؛ اسماعیل اخلاقی یزدی‌نژاد

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 37-56

چکیده
  این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه‌های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران ...  بیشتر

تحول در اندیشه توزیع درآمد در قرن بیستم (حرکت از توزیع تابعی به توزیع مقداری درآمد)

عباس شاکری؛ امین مالکی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 57-88

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد»؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می‌پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل‌کنندگی ...  بیشتر

تأثیر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی

محمدمهدی برقی اسکویی؛ حسین صادقی سقدل؛ داود بهبودی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 89-111

چکیده
  در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)[1]، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاری [2]GAMS شبیه‌سازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال ...  بیشتر

بررسی عدم توازن بین هزینه و درآمد خانوار در ایران

فرشید جمشیدی؛ زهره فلاح محسن‌خانی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 113-128

چکیده
  طی چهل سال که از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار در ایران می‌گذرد، در تمامی این سالها، متوسط درآمد خانوارها کمتر از هزینه بوده است. هرچند ممکن است در برخی ‌سالها به علت پاره‌ای از مشکلات اقتصادی، این پدیده قابل توجیه باشد، اما استمرار آن در یک دورة طولانی گویای این واقعیت است که اختلاف، ناشی از بحرانهای اقتصادی موجود در سیکل‌های اقتصادی ...  بیشتر

مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور

میرطاهر پورپرتوی؛ داود دانش جعفری؛ اسدالله جلال آبادی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 129-154

چکیده
  کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه‌های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه‌های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و وجود قوانین تسهیل‌کننده رقابت و ضد انحصار ...  بیشتر

رشد سریع و عوامل مؤثر بر آن در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه

محمد علی فیض پور؛ وحید محمودی؛ مهدی امامی میبدی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 155-173

چکیده
  در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد می‌شود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه‌ نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می‌گیرد و پژوهشهای موجود نشان می‌دهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، ...  بیشتر

سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه‌ای استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی

مصطفی سلیمی‌فر؛ روح‌اله نوروزی؛ محب‌اله مطهری

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 175-196

چکیده
  هدف این مقاله بررسی سطوح توسعه صنعتی و منطقه­ای و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی در بین شهرستانهای استان  خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است. به این منظور پس از انتخاب شاخصهای مناسب معرف جنبه­های مختلف توسعه، از روشهای مختلف آماری و معیارهای تصمیم­گیری چندشاخصه­ای (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک ...  بیشتر

شناسایی مهارتهای مورد نیاز برای گسترش اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

شهریار نصابیان؛ پیمان کاظمی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 197-208

چکیده
  در این مقاله به منظور بررسی ضرورت ارتقاء مهارتهای شغلی در حوزه ICT و همچنین شناسایی مهارتهای جدید به لحاظ تغییر ساختار بازار کار پس از انقلاب دیجیتال، وضعیت تحولات علمی، فناوری، تحولات بازار کار و شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نشان می‌دهد که نه تنها می‌توان از سرمایه‌گذاریهای ...  بیشتر

بررسی رابطه حجم گازهای گلخانه‌ای و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران (مطالعه موردی دی‌اکسید کربن)

حمید آماده؛ احسان حق‌دوست؛ آرش اعظمی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 209-337

چکیده
  بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای و آثار زیست محیطی آنها بخصوص در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه‌ای در حال افزایش است، از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. در این مقاله رابطة انتشار گاز گلخانه‌ای دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال‌های 1353 تا 1385 با استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC)مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

ارزیابی قدرت الگوهای مختلف اقتصادسنجی برای پیش‌بینی قیمت گندم

رضا مقدسی؛ بیتا رحیمی بدر

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 239-263

چکیده
  گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده می‌شود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن ...  بیشتر

ارزیابی عوامل مؤثر بر همزمانی چرخه‌های تجاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

فرزاد کریمی؛ حسین پیراسته؛ سید کمیل طیبی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، صفحه 265-288

چکیده
  تاریخ دریافت: 6/12/86 تاریخ پذیرش: 19/12/86   نظریه‌های جدید در عرصه تجارت بین‌المللی بر این نکته تأکید دارند که افزایش شدت تجارت بین کشورها و حرکت به سمت یکپارچگی تجاری، بر همزمانی چرخه‌های تجاری آنها تأثیرگذار است. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عمدة عوامل مؤثر بر همزمانی چرخه‌های تجاری کشورهای اسلامی با تأکید بر شاخص یکپارچگی تجاری ...  بیشتر