رشد اقتصادی و طبقه متوسط

سهیلا پروین

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، صفحه 1-42

چکیده
  دورنمای جابه‌جایی ثروت در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی با دیدگاه سنتی «رشد اقتصادی با تاکید بر دو گروه فقرا و ثروتمندان» نمیتواند تداوم رشد را به همراه داشته باشد. در بسیاری از کشورها منشأ فقر، قطبی شدن توزیع درآمد است. در واقع کوچک شدن اندازه طبقه میانی علاوه بر گسترش فقر، تداوم رشد اقتصادی را هم به مخاطره می‌اندازد. ...  بیشتر

بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی آب و هوا در کشورهای منتخب درحال توسعه

تیمور محمدی؛ ساره آقایی صفی آبادی

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، صفحه 43-74

چکیده
    اقتصاد دانان و طرفداران محیط‌ زیست به این نتیجه رسیده‌اند که مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، بدتر شدن کیفیت زیست‌ میطی را با خود به همراه دارد، اما در مراحل بعدی رشد و توسعه اقتصادی، کیفیت محیط ‌زیست نیزافزایش می‌یابد. این ارتیاط بین تغییر درآمد و کیفیت محیط‌ زیست، منحنی زیست‌ محیطی کوزنتس نامگذاری شده است. در این تحقیق به ...  بیشتر

بررسی رفتار چرخه‌ای سیاست مالی در ایران

محمد قاسمی؛ پریسا مهاجری

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، صفحه 75-104

چکیده
  نوسانات اقتصادی و بروز چرخه‌های تجاری، جزء لاینفک هر اقتصادی است. بدیهی است رفتار ضدچرخه‌ای سیاست مالی، تخفیف‌دهنده نوسانات بوده و کارکرد تثبیتی خواهد داشت. به این معنا که با بروز رونق (رکود)، اگر نسبت مخارج دولت به GDPکاهش (افزایش) یابد، رفتار سیاست مالی ضدچرخه‌ای خواهد بود.  در این مطالعه، با استفاده از آمارهای ارائه شده توسط ...  بیشتر

قابلیت اوراق بهادار اسلامی در جبران کسری بودجه دولت به عنوان ابزار سیاستی

محمود عیسوی؛ وهاب قلیچ

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، صفحه 105-134

چکیده
  با نگاهی به تاریخچه اقتصادی کشور درمی‌یابیم که کسری بودجه و روش‌های تامین آن، همواره جزو مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها بوده است. شناخت الزامات اوراق بهادار جهت اثربخشی در تامین کسری بودجه دولت با استفاده از مدل IS-LM، بخش اول این تحقیق را شکل می‌داد. نتیجه این بخش آن است که شرط پایداری فرآیند کاهش کسری بودجه با انتشار اوراق آن است که ...  بیشتر

ارزیابی روش‌های RAS متعارف و RAS تعمیم‌یافته در بهنگام‌سازی درایه‌های منفی و مثبت جدول داده-ستانده

افسانه شرکت؛ محمد جلوداری ممقانی؛ علی اصغر بانویی؛ اشکان مختاری اصل شوطی؛ سونیا سبزعلی‌زاد هنرور

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، صفحه 135-160

چکیده
  در این مقاله چهار روش RAS متعارف،RAS تعدیل شده،RAS تعمیم‌یافته و RAS تعمیم‌یافته تعدیل شده  مبنای بهنگام‌سازی ضرایب داده-ستانده قرار می‌گیرند. روش‌های RAS متعارف وRAS تعدیل شده فقط قابلیت بهنگام‌سازی درایه‌های مثبت و صفر را دارند و حساسیتی به درایه‌های منفی موجود در جدول داده-ستانده مانند خالص صادرات و یا خالص مالیات ندارند.درایه‌های ...  بیشتر

مطالعه آثار سرریز تلاطم بازارهای سهام، طلا، نفت و ارز

خلیل جهانگیری؛ صمد حکمتی فرید

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، صفحه 161-194

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور بررسی روابط بین بورس اوراق بهادار تهران، بازار ارز و سکه طلا (به عنوان بازارهای داخلی) و بازارهای نفت، طلا، بازار سهام آمریکا و شاخص بازار سهام اروپا (به عنوان بازارهای بین‌المللی) طی دوره زمانی فروردین 1380 تا شهریور 1392 با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکوف و محاسبه آثار سرریز انجام گرفته است. جهت برآورد آثار سرریز ...  بیشتر

دانش نشانه‌شناسی و مؤلفه‌های مفهوم پیشرفت اقتصادی در قرآن کریم

سید مهدی معلمی

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، صفحه 195-224

چکیده
  در طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تبیین مفهوم پیشرفت اقتصادی بر پایه پارادایم‌های دینی در قرآن کریم، مبنایی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است. بر اساس یافته‌های دانش نشانه‌شناسی هر یک از واژگان قرآن مجید،یک میدان معناشناسی دارند که در تداخل این میدان‌ها و ارتباط  میان آن‌ها، مفاهیم و معانی کلمات قرآن بهتر و دقیق‌تر شناخته می‌شوند. ...  بیشتر