بررسی تحولات توزیع درآمدها در دوره هدفمندسازی یارانه‌ها: یک شبیه سازی خرد با در نظر گرفتن قدرت های خرید

علی مزیکی

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7844

چکیده
  طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در ایران در انتهای سال 1389 آغاز و یکی از اهداف آن بهبود توزیع درآمدها اعلام شد. در این مطالعه سعی برآن است تا اثرات این سیاست اقتصادی بر توزیع درآمدها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این طرح ادامه داشته و نتایج فازهای قبلی برای کشور باید شناسایی و از اشکالات آن اجتناب شود. برای دستیابی ...  بیشتر

عوامل موثر بر مخارج سلامت با تاکید بر سالمندی جمعیت: یک مطالعه پانل بین کشوری

مهنوش عبدالله میلانی؛ تیمور محمدی؛ سلاله توسلی

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، صفحه 25-50

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7845

چکیده
  در چند دهه‏ گذشته رشد سریع مخارج سلامت‌ در میان کشورها و اختلاف قابل تامل در مخارج سلامت‌ سرانه‌ آن‌ها، سبب شده تا مطالعات بسیاری به شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت‌ بپردازند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت‌‌ کل در میان کشورهای مختلف جهان با گروه‏های درآمدی مختلف است. برای این منظور از تکنیک داده‏های پانل ...  بیشتر

درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیت‌های اشتغال‌‌زایی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)

فرزانه صمدیان؛ فرشاد مومنی؛ حسین امیری

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، صفحه 51-80

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7846

چکیده
  در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت‌های اشتغال‌زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی‌برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی ...  بیشتر

آثار اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی در بازار برق ایران با استفاده از رویکرد «شبیه‌سازی عامل بنیان»

محمدباقر اسدی؛ حسین صادقی سقدل؛ بهرام سحابی؛ علیرضا ناصری

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، صفحه 81-114

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7847

چکیده
    مقاله حاضر به بررسی آثار ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر روند تغییر در ترکیب تکنولوژی تولید نیروگاهی و دیگر خروجی‌های بازار برق ایران اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از رویکرد عامل بنیان برای یک دوره بلندمدت شبیه‌سازی شده است. سپس تغییرات در خروجی‌های نهایی بازار برق شامل متوسط قیمت بازار برق، ...  بیشتر

اهمیت ترکیب دارایی و بدهی بانک‌ها در تعیین رتبه نظارتی بانک‌ها

اعظم احمدیان

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، صفحه 115-142

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7848

چکیده
  هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانک‌ها است. در این مقاله از روش رتبه‌بندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانک‌ها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانک‌ها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبه‌ای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانک‌ها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش ...  بیشتر

بررسی اثرات مقیاس، ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین‌الملل بر انتشار کربن؛ مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت

سمیه شاه حسینی؛ علی فریدزاد؛ حبیب مروت

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، صفحه 143-176

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7849

چکیده
  برخی از پژوهشگران، کاهش آلودگی از طریق آزادسازی تجاری را عاملی برای افزایش کیفیت محیط‌زیست می‌دانند. با این وجود، گروهی از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که آزادسازی تجاری با تخصصی شدن برخی کشورها در تولید کالاهای آلوده، انرژی‌بر و یا سرمایه‌بر، کیفیت محیط‌زیست را تنزل می‌دهد. با توجه به اینکه مبانی نظری موجود، زمینه‌هایی را برای ...  بیشتر

ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد بر ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خمین)

یوسف قنبری؛ راضیه نوری

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، صفحه 177-198

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7850

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد در جلوگیری از مهاجرت‌های روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه است. بدون نیاز به نمونه‌گیری، تمامی 142 نفر جامعه آماری که طبق آخرین آمار در سال 1393 از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمین وام اشتغال دریافت ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران

محمد‌جواد محقق‌نیا؛ علی اکبری باوفا گلیان

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7851

چکیده
  برنامه‌های تامین مالی خرد در نیمه دهه 1980 پدیدار شد، بنابراین، می‌توان تامین مالی خرد را یک پدیده نوظهور دانست. علت ظهور و گسترش سریع تامین مالی خرد می‌تواند نتایج ضعیف استراتژی‌های قبلی توسعه و به‌طور خاص استراتژی‌های مربوط به توسعه مالی باشد. در این تحقیق با کمک پرسشنامه دلفی سه بعدی به شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ...  بیشتر