ذهنی‌گرایی، بیناذهنیت و کنش خلاق در مکتب اتریشی

محمود متوسلی؛ علی رستمیان

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7663

چکیده
  مساله‌ ذهنیت و نسبت تعاملی آن با زمینه‌ اجتماعی و نهادی از جمله مسایلی است که به تازگی در رهیافت‌های نوین در حوزه‌ تبیین کنش انسانی در نظریه‌های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاستی‌های برآمده از فردگرایی روش‌شناختی خام که پدیده‌های اجتماعی را فارغ از تعامل‌ها و روابط میان‌فردی تبیین می‌کنند، ضرورت به میان آوردن ...  بیشتر

دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب‌وکار

علی نصیری اقدم؛ زینب مرتضوی‌فر

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7665

چکیده
  فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده‌های خود به کسب‌وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری‌های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل‌کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می‌شود محیط کسب‌وکار مناسب است و انتظار می‌رود منافع مبادلات ...  بیشتر

بنیان‌های نهادی بحران در مدیریت منابع آب زیرزمینی ایران

محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، صفحه 57-94

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7668

چکیده
  برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به‌طور گسترده‌ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به‌طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست‌ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود ...  بیشتر

اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی

میثم امیری

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، صفحه 95-130

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7670

چکیده
  اغلب سیاست‌های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم‌گیری مالیات‌دهندگان براساس مدل‌های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مدل‌های تصمیم‌گیری متعارف که فارغ از بنیان‌های روان‌شناسی- اجتماعی و تنها براساس مولفه‌‌های اقتصادی طراحی شده‌اند، نمی‌تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم‌گیران را تبیین کنند. بنابراین ...  بیشتر

اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب

علی چشمی؛ حبیب حبیبی نیکجو

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، صفحه 131-170

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7671

چکیده
  اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم‌ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می‌شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن ...  بیشتر

تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش‌بنیان

حمید پاداش؛ بهمن خداپناه؛ مهدی ابراهیم‌زاده

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، صفحه 171-198

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7672

چکیده
  کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت‌ها و فرآیند جهانیشدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و ...  بیشتر

رویکرد نهادی به توسعه و دلالت‌های آن برای ایران

فرشاد مومنی؛ علی نیکونسبتی

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، صفحه 199-141

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7673

چکیده
  بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله ...  بیشتر