1. ذهنی‌گرایی، بیناذهنیت و کنش خلاق در مکتب اتریشی

محمود متوسلی؛ علی رستمیان

دوره 17، شماره 64 ، بهار 1396، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7663

چکیده
  مساله‌ ذهنیت و نسبت تعاملی آن با زمینه‌ اجتماعی و نهادی از جمله مسایلی است که به تازگی در رهیافت‌های نوین در حوزه‌ تبیین کنش انسانی در نظریه‌های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاستی‌های برآمده از فردگرایی روش‌شناختی خام که پدیده‌های اجتماعی را فارغ از تعامل‌ها و روابط میان‌فردی تبیین می‌کنند، ضرورت به میان آوردن ...  بیشتر

2. دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب‌وکار

علی نصیری اقدم؛ زینب مرتضوی‌فر

دوره 17، شماره 64 ، بهار 1396، صفحه 33-55

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7665

چکیده
  فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده‌های خود به کسب‌وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری‌های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل‌کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می‌شود محیط کسب‌وکار مناسب است و انتظار می‌رود منافع مبادلات ...  بیشتر

3. بنیان‌های نهادی بحران در مدیریت منابع آب زیرزمینی ایران

محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

دوره 17، شماره 64 ، بهار 1396، صفحه 57-94

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7668

چکیده
  برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به‌طور گسترده‌ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به‌طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست‌ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود ...  بیشتر

4. اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی

میثم امیری

دوره 17، شماره 64 ، بهار 1396، صفحه 95-130

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7670

چکیده
  اغلب سیاست‌های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم‌گیری مالیات‌دهندگان براساس مدل‌های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مدل‌های تصمیم‌گیری متعارف که فارغ از بنیان‌های روان‌شناسی- اجتماعی و تنها براساس مولفه‌‌های اقتصادی طراحی شده‌اند، نمی‌تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم‌گیران را تبیین کنند. بنابراین ...  بیشتر

5. اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب

علی چشمی؛ حبیب حبیبی نیکجو

دوره 17، شماره 64 ، بهار 1396، صفحه 131-170

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7671

چکیده
  اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم‌ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می‌شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن ...  بیشتر

6. تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش‌بنیان

حمید پاداش؛ بهمن خداپناه؛ مهدی ابراهیم‌زاده

دوره 17، شماره 64 ، بهار 1396، صفحه 171-198

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7672

چکیده
  کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت‌ها و فرآیند جهانیشدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و ...  بیشتر

7. رویکرد نهادی به توسعه و دلالت‌های آن برای ایران

فرشاد مومنی؛ علی نیکونسبتی

دوره 17، شماره 64 ، بهار 1396، صفحه 199-141

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7673

چکیده
  بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله ...  بیشتر