ا

 • اسفندیاری، علی اصغر تاثیر برنامه چهارم (51 - 1347) نظام قدیم بر وضعیت اشتغال [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 69-98]

 • اسفندیاری، علی اصغر اقتصاد زیرزمینی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 13-48]

 • اکبریان، رضا سازمان تجارت جهانی و الزامات آن بر اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 7، 1381، صفحه 165-199]

 • الفتی، سمن بررسی مدل رشد درونزا در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 169-184]

 • امین رشتی، نارسیس یارانه ها و خطاهای نوع اول و دوم [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 13-36]

ب

 • بابایی، النا بررسی مدل رشد درونزا در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 169-184]

 • باباخانی، مسعود نقش درآمدهای نفتی در رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 125-134]

پ

 • پژویان، جمشید یارانه ها و خطاهای نوع اول و دوم [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 13-36]

 • پهلوانی، کیانا نقش درآمدهای نفتی در رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 125-134]

ت

 • تاری، فتح الله سیاست گذاری صنعتی منطقه ای، از طریق شناخت توانمندی ها (مطالعه موردی: استان فارس) [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 201-222]

 • تقوی، مهدی واکنش بازار سرمایه نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 2، شماره 7، 1381، صفحه 13-66]

 • تقوی، مهدی جهانی شدن و چالش های پیش رو [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 13-34]

 • تقوی نژاد، احسان بررسی عدم تقارن تابع تقاضای نفت (گروه هفت و اکو) [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 37-68]

 • توفیقی، حمید تاثیر صادرات بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 49-72]

ج

 • جلیلیان، فرانک سیاست گذاری صنعتی منطقه ای، از طریق شناخت توانمندی ها (مطالعه موردی: استان فارس) [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 201-222]

 • جمال منش، آرش اقتصاد زیرزمینی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 13-48]

ح

خ

 • خطیب، محمدعلی بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی در انتقال مدیریت و فناوری پیشرفته جهت تامین اهداف صادراتی برنامه سوم [دوره 2، شماره 7، 1381، صفحه 145-164]

 • خلیلی عراقی، مریم صنعت زدایی و عوامل موثر بر آن [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 99-114]

ر

 • ریاضت، فرهاد ارزیابی عملکرد بانکها از طرح تا عمل [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 135-168]

 • رضویان، محمدتقی جهانی شدن، تمدن و شهرنشینی [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 195-227]

س

ص

 • صفارزاده پاریزی، غلامرضا مروری بر سیاست خصوصی سازی و بررسی عملکرد آن در فاصله سالهای 1380 -1368 در کشور [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 115-134]

ض

 • ضیایی بیگدلی، محمدتقی دستگاه های اجرایی و نقش آن در توسعه تحقیقات با نگاهی به وزارت امور اقتصادی و دارایی [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 75-94]

غ

ف

 • فرحبخش، ندا بررسی عوامل موثر بر صادرات فرش [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 223-336]

ک

 • کاوند، علی اثر تضعیف ارزش پول برتر از تجاری چند کشور در حال توسعه و ایران از طریق روش کشش ها [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 185-204]

 • کلانتری، عباس باقر اندازه گیری تاثیر عوامل موثر بر حق بیمه کل و تعیین ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 115-142]

م

 • محمدزاده، امیر واکنش بازار سرمایه نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 2، شماره 7، 1381، صفحه 13-66]

 • محمدزاده اصل، نازی آزمون نظریه رشد نئوکلاسیک (برداشت Panel Data) [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 73-100]

 • میرتهامی، الهام تعادل عمومی [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 255-259]

 • معصوم زاده، سیدمحسن توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه [دوره 2، شماره 7، 1381، صفحه 125-143]

 • منجذب، محمدرضا مزیت نسبی صنایع غذایی و صنایع پوشاک ایران [دوره 2، شماره 7، 1381، صفحه 95-124]

 • منجذب، محمدرضا محاسبه شاخص های قیمت در صنعت بیمه و تخمین دو مدل [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 165-200]

 • منطقی، خسرو اندازه گیری تاثیر عوامل موثر بر حق بیمه کل و تعیین ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 115-142]

ن

 • نصابیان، شهریار راهبرد مناسب بیمه محصولات کشاورزی [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 101-124]

 • نظیفی، فاطمه آیا چرخه های اقتصادی در ایران متقارنند؟ [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 135-170]

login