تخمین کمی منابع رشد صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران

محمدقلی یوسفی؛ الهه محمدی

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 1-15

چکیده
  با توجه به اهمیت صنایع کارخانه­ای به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد صنعتی از نظر سیاست­گذاری و برنامه­ریزی حایز اهمیت است. در این مقاله از مدل چنری آن‌گونه که به‌وسیله کاووسی اصلاح شده است، استفاده می‌شود. داده­های آماری مربوط به تولیدات صنعتی صنایع کارخانه­ای با کدهای ISIC دو رقمی و اطلاعات مربوط به ...  بیشتر

تأثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی (مطالعه موردی ایران)

فرشاد مومنی؛ فرزانه صمدیان

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 17-62

چکیده
  موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر‌گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو‌به‌رو هستیم، تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت ...  بیشتر

بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی

عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 63-86

چکیده
  مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می‌شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور‌هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این ...  بیشتر

تأثیر بازار سرمایه بر رشد اقتصادی در ایران (1390-1370) با استفاده از رویکرد تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)

امیر خادم علیزاده

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 87-121

چکیده
  سرمایه‌گذاری یکی از الزام‌های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخص‌ها و نسبت­های تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شده‌اند. به دلیل وجود هم‌خطی شدید بین این نماگرهای ...  بیشتر

اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری کاربردی از قاعده مورک

میر حسین موسوی؛ فاطمه سرخه دهی

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 123-141

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک‌های نفتی و مخارج دولت و سرمایه‌گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل تحریک(IRF) حاکی از آن است که شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک‌های مثبت اثر مثبت و شوک‌های منفی ...  بیشتر

تحریک فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق مالیات در بنگاه‌های صنعتی (مورد ایران)

فرهاد حکیمی

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 141-154

چکیده
  با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات‌ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می‌کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟ بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به‌عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی ...  بیشتر

آزمون رابطه دموکراسی و نسبت مالیات بر مخارج دولت‌ها: یک مطالعه بین کشوری

محمد قاسم رضایی؛ محمد رضایی پور؛ محبوبه سبزرو

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 155-168

چکیده
  از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین‌کننده‌ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت ...  بیشتر

بررسی قابلیت نسبت‌های مالی در پیش‌بینی توقف فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1387-1377)، براساس مدل زاوگین

خالد شیخی؛ رسول یاری؛ حسن داودی

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 169-190

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی میزان کارایی نسبت‌های مالی به کار گرفته شده برای بررسی وضعیت توقف فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به‌ منظور دستیابی به هدف، نمونه‌ای متشکل از 30 شرکت موفق و30 شرکت ناموفق انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت‌های ...  بیشتر