جابه‌جایی و پایداری نیروی کار ایران

زهره فلاح محسن خانی؛ فرهاد مهران؛ مریم جوادی

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، صفحه 1-17

چکیده
  ایجاد اشتغال پایدار یکی از اهداف مهم هر دولتی است. بنابراین، برنامه‌ریزی‌های کلان کشور علاوه بر شاخص‌های نیروی کار در مقاطع زمانی به شاخص‌های بیان‌کننده تغییرات نیروی کار نیز نیاز دارد. یکی از منابع اندازه‌گیری این شاخص‌ها، آمارگیری‌های نیروی کار با نمونه‌های چرخشی است. آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران با استفاده از نمونه‌های ...  بیشتر

پدیده کوته‌نگری در اقتصادهای نفتی با سرمایه ناکافی

گلروز رمضان‌زاده ولیس؛ فرشاد مومنی

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، صفحه 19-51

چکیده
  پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می‌شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در‌حال‌توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ‌ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده‌اند، به‌عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. ...  بیشتر

برآورد تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی ایران با رویکرد سری زمانی ساختاری

حمید آماده؛ نادر مهرگان؛ محمود حقانی؛ میثم حداد

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، صفحه 53-80

چکیده
  برآورد صحیح تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی به‌منظور محاسبه کشش­های قیمتی و درآمدی برای اتخاذ سیاست‌های مربوط به قیمت و درآمد اهمیت زیادی دارد. بنابراین، در مقاله حاضر با وارد کردن جزء غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا ـ حالت، با استفاده از روش حداکثر راست‌نمایی و به‌کارگیری الگوریتم کالمن فیلتر، به برآورد تابع تقاضا ...  بیشتر

شناسایی زنجیره‌های تولیدی در ایران با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار (APL)

اسفندیار جهانگرد؛ افروز آزدیخواه جهرمی

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، صفحه 81-111

چکیده
  مقاله حاضر به شناسایی زنجیره­های تولید[1] با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار[2]برای اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ـ ستانده سال 1380 می‌پردازد. ابتدا به اندازه­گیری پیوند­های پسین و پیشین فعالیت‌ها می‌پردازیم و سپس، ماتریس شاخص میانگین طول انتشار و در نهایت، شناسایی زنجیره‌های تولیدی را با استفاده از جدول داده ـ ستانده ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین نامیزانی نرخ ارز حقیقی و واردات کالاهای واسطه‌ای ـ سرمایه‌ای و مصرفی در ایران

تمیور محمدی؛ علی حسین نبی زاده

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، صفحه 113-149

چکیده
  بی‌ثباتی نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی است. مطالعات نظری و همچنین شواهد تجربی نشان می‌دهند که انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی آن  و نوسانات آن به‌طور بالقوه می‌تواند بر تجارت (واردات و صادرات) تولید و سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) تأثیرگذار باشد. بدین منظور در این تحقیق به بررسی رابطه بین نامیزانی ...  بیشتر

تأثیر توسعه مالی بر تجارت کشورهای ملحق شده به WTO (مقایسه تجارت کل با تجارت خدمات)

محمد راستی؛ جواد رضایی

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، صفحه 151-161

چکیده
  این مقاله با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا و برای دوره زمانی 1980 تا 2006، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تجارت کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت WTO)) می‌پردازد. نتایج نشان‌دهنده این مهم بوده که توسعه مالی تأثیری مثبت بر کل تجارت و تأثیری منفی بر تجارت خدمات این کشورها داشته است.با وجود این، با توجه به شناخت توسعه مالی به‌عنوان ...  بیشتر

آزمون اثرات مشوق های مالیاتی (شواهدی در ایجاد رقابت مالیاتی، جذب سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی)

محمدقاسم رضایی؛ محبوبه سبزرو؛ محمد رضایی پور

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، صفحه 163-187

چکیده
  در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوق­های مالیاتی مورد توجه قرار می­گیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوق­های مالیاتی به همان روشی رقابت می­کنند که در مورد نرخ‌های مالیاتی چنین کاری را انجام  می­دهند؟ و دوم، آیا مشوق­های مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده ...  بیشتر

نگرشی بر علل ساختاری بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی در ایران

ابراهیم رضائی؛ محمدرضا سعدی؛ فرشاد شکری

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، صفحه 189-210

چکیده
   امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی‌ثبات‌تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص‌های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می‌تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق بر آن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی، مهم‌ترین ...  بیشتر