بررسی مقایسه‌ای سازوکار حراج بازار برق ایران با سازوکار حراج قیمت تسویه‌کننده بازار

جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی؛ فرامرز اتباعی

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، صفحه 1-35

چکیده
  بررسی تأثیر سازوکار (مکانیزم) حراج انتخابی از بین حراج‌های متداول در بازارهای برق (حراج مبتنی‌بر قیمت تسویه‌کننده بازار و حراج مبتنی‌بر پرداخت برمبنای پیشنهاد) بر کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. در این راستا ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر هم‌گرایی تجاری ایران با بلوک‌های منطقه‌ای منتخب (کاربرد یک مدل جاذبه)

امیررضا سوری

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، صفحه 37-63

چکیده
  طولانی شدن فرآیند جهانی شدن، کشورهایی را که خواهان تحقق آزادسازی در آن قالب نبودند بر آن داشت تا به منطقه‌گرایی به‌عنوان راه‌حلی برای تجارت خارجی خود روی آورند، زیرا آزادسازی به شیوه منطقه­گرایی کم‌هزینه­تر و قابل دسترس­تر از طریق جهانی شدن است. مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر هم‌گرایی اقتصادی ایران با گروه‌های ...  بیشتر

اندازه‌گیری کیفیت کالا در تجارت درون صنعت ایران و کشورهای عضو گروه جی هشت طی دوره 1388-1380

مسعود نونژاد؛ مریم حق‌جو

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، صفحه 63-82

چکیده
  هدفازاین مقاله،برآوردوبررسیانواعتجارتدرونصنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت است.برایاینمنظور،میزانتجارتدرونصنعت ایران با گروه جی هشتبراساس شاخص‌های مهمگروبلولوید،فونتانوفردنبرگ و شاخص اظهر و الیوتدرسطح4رقم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالاها (HS) برای دوره زمانی 1388-1380 محاسبه شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، میزان تجارت ...  بیشتر

اثر بدهی‌های خارجی دولت بر رشد اقتصادی ایران

محمد مولایی؛ ابوالقاسم گلخندان

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، صفحه 83-108

چکیده
    سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی برای رفع کمبود درآمدهای دولت و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می‌آید. در ایران نیز به ‌دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، تأمین بخشی از درآمد­ها و هزینه­های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. یکی از منابع کسری بودجه، استقراض ...  بیشتر

اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام

مهدیه اکبری روشن؛ عباس شاکری

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، صفحه 109-142

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر نقدینگی، مخارج دولت و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل روی داده­های فصلی سال­های 1380 تا فصل سوم 1390، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) صورت گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی‌بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

مدل‌سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون

عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، صفحه 143-166

چکیده
  در پژوهش پیش ‌رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل‌سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق‌تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده‌های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین ...  بیشتر

پویایی‌های تراز تجاری ایران و ده شریک تجاری آن نسبت به تغییرات نرخ ارز با توجه به شاخص بحران مالی

لیلا ترکی؛ سید کمیل طیبی؛ مهدی یزدانی؛ الهام فتحی

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، صفحه 167-196

چکیده
  یکی از راهکارهای مناسب برای رفع کسری تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. امکان استفاده از این سیاست حداقل در بلند‌مدت وجود دارد. براساس این منطق، هر گونه کاهش ارزش پول ملی در قالب سازوکار بازار، کسری تراز تجاری را کاهش می­دهد. از سوی دیگر، تراز تجاریکشورها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط مالی بین‌المللی قرار می­گیرند که این ...  بیشتر