یارانه ها و خطاهای نوع اول و دوم

جمشید پژویان؛ نارسیس امین رشتی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، صفحه 13-36

چکیده
  مقاله حاضر، نگاهی دارد به نظرات کلاسیک، در مورد نقش دولت در ایجاد محیط  امن به منظور حمایت از اقشار مختلف، وجود یک سیستم تامین اجتماعی فراگیر در هر جامعه.  این نوشتار به این مسئله اشاره دارد، که یک سیستم کارآمد حمایتی نیازمند آن است ؛ که هدفمند باشد. زیرا از این طریق می تواند، از سویی، به توزیع بهتر درآمد و از سوی دیگر، به کاهش هزینه ...  بیشتر

بررسی عدم تقارن تابع تقاضای نفت (گروه هفت و اکو)

احسان تقوی نژاد

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، صفحه 37-68

چکیده
  برسی و برآورد تابع تقاضای نفت، موضوع بسیاری از مطالعات و پژوهش های مسائل نفت و انرژی بوده که در آنها از روش های مختلف و گاه مشابه برای برآورد تابع تقاضا استفاده شده است. مطالعه حاضر نیز با رویکرد و روشی  نو به این موضوع پرداخته، و مبنای آن؛ تحلیل قیمت مارشال است. بر پایه نظریه تحلیل قیمت مارشال، تقاضا رابطه ای کمی است بین قیمت و مقدار ...  بیشتر

تاثیر برنامه چهارم (51 - 1347) نظام قدیم بر وضعیت اشتغال

علی اصغر اسفندیاری

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، صفحه 69-98

چکیده
  این مطالعه کوششی  منتقدانه در جهت آزمودن و ارزیابی  تاثیرات همه جانبه برنامه توسعه چهارم در ایران بر وضعیت اشتغال است. نخست به طور خلاصه تصویری گویا از تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران، توأم با تبیین از وضعیت اشتغال و موقعیت نیروی کار، قبل از ابتکار برنامه ریزی، ترسیم گردیده است. سپس تفاسیری در مورد اشتغال و راهبرد های برنامه ...  بیشتر

صنعت زدایی و عوامل موثر بر آن

مریم خلیلی عراقی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، صفحه 99-114

چکیده
  طی دو دهه اخیر اقتصاد های پیشرفته در جهان، شاهد کاهش مداوم سطح اشتغال صنعتی از کل اشتغال بوده اند.؛ پدیده ای که به آن ( صنعت زدایی ) اطلاق می شود. در حال حاضر، در بیشتر کشور های صنعتی، فقط بخش کوچکی از کل اشتغال، مربوط به بخش صنعت است. همچنین، اقتصاد های پویای آسیای شرقی در دهه اخیر، شاهد صنعت زدایی بوده اند. در این مقاله بحث می شود که به ...  بیشتر

اندازه گیری تاثیر عوامل موثر بر حق بیمه کل و تعیین ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور

خسرو منطقی؛ عباس باقر کلانتری

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، صفحه 115-142

چکیده
  در این مقاله اندازه عوامل موثر بر حق بیمه کل  با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی برآورد شده و سپس با ارائه فروض خاص، چهارگونه ظرفیت بالقوه حق بیمه برای بیمه کل، بیمه اتومبیل، بیمه شخص ثالث و بیمه زندگی پیش بینی گردید. نتایج نشان می دهد که خسارت بیمه ای کل، مهم ترین عامل تاثیرگذار در تعیین حق بیمه کل است. همچنین در این مورد، فعالیت های ...  بیشتر

آزاد سازی خدمات در کشورهای در حال توسعه

شکوه سادات سید علی اکبر

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، صفحه 143-164

چکیده
  خدمات مبتنی بر دانش و تکنولوژی، اکنون به نقطه ای رسیده است که توسط خدمات؛ نه تنها به عنوان اثر و نتیجه توسعه، بلکه به عنوان پیش شرط رشد اقتصادی مطرح گردیده است. بسیاری از خدمات که در گذشته غیر قابل مبادله بودند، اکنون توسط رشد تکنولوژی اطلاعات و گسترش شبکه اینترنت به فعالیت های قابل مبادله تبدیل شده اند. کشور های در حال توسعه، به منظور ...  بیشتر

محاسبه شاخص های قیمت در صنعت بیمه و تخمین دو مدل

محمدرضا منجذب

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، صفحه 165-200

چکیده
  برای ارزیابی تغییرات یک متغیر و روند آن؛ علاوه بر برسی ارزش جاری یا اسمی آن باید ارزش حقیقی یا به قیمت ثابت آن متغیر در دسترس بود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این صورت می توان؛ تغییرات واقعی آن متغیر را برسی کرد. متغیر های موجود در صنعت بیمه، همگی بر حسب ارزش جاری مورد محاسبه می شوند و در این صورت، سیاست گذار نمی تواند ارزش حقیقی ...  بیشتر

سیاست گذاری صنعتی منطقه ای، از طریق شناخت توانمندی ها (مطالعه موردی: استان فارس)

فتح الله تاری؛ فرانک جلیلیان

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، صفحه 201-222

چکیده
  سیاست گذاری صنعتی منطقه ای موضوعی است؛ که با وجود تغییر و تحول در نظام اجرایی آن طی دهه های مختلف گذشته، هنوز هم به عنوان مبنای شناخت توانمندی ها و اتخاذ استراتژی توسعه هماهنگ با آن، امری ضروری است. روش های مختلفی برای شناخت این توانمدی ها وجود دارد؛ که یکی از آنها روش تاکسونومی است. در این تحقیق، با در نظر گرفتن استان فارس به عنوان یکی ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر صادرات فرش

ندا فرحبخش

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، صفحه 223-336

چکیده
  این مقاله به برسی عوامل موثر بر صادرات فرش می پردازد. بدین منظور عوامل مرتبط با صادرات فرش؛ یعنی تولید فرش، قیمت فرش و فروش شوک های طرف عرضه ( پیمان ارزی) در نظر گرفته شده و اثر آنها بر صادرات فرش برسی شده است. نتایج؛ حاکی از این است که در طی دوره مورد برسی 1378_1350 تمامی متغیر های فوق بر صادرات فرش، تاثیر مثبتی بر جا می گذارند؛ به خصوص قیمت ...  بیشتر

تعادل عمومی

الهام میرتهامی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، صفحه 255-259

چکیده
  مطالعه اقتصاد به واسطه سه روش و تفکر اقتصادی امکان پذیر می شود : به دیدگاه های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و همچنین تعادل عمومی. اقتصاد خرد رفتار اقتصادی خود فرد در جامعه را با در نظر گرفتن خواست ها و محدودیت های موجود برسی می کند. در این نگرش از بیان مسئله اصلی؛ یعنی رابطه میان افراد، پرهیز می شود، اگرچه این مهم نقطه شروع مناسبی برای چنین ...  بیشتر