جهانی شدن و چالش های پیش رو

مهدی تقوی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، صفحه 13-34

چکیده
  در این مقاله ابتدا تحول عقاید اقتصادی برسی می شود. نظر کلاسیک ها در مورد دست نامرئی اقتصاد بازاری، نظر کینزی یعنی؛ تاکید بر شکست بازار و مداخله دولت در اقتصاد، نظریه کلاسیک های جدید که معتقد به بازگشت دوباره به اقتصاد بازاری و عدم مداخله دولت هستند مطرح می گردد. آنگاه با تعریف جهانی شدن تمایز آن با بین المللی شدن مشخص می گردد و عواملی ...  بیشتر

آزمون روند آشوبی در بازده سهام بازار اوراق بهادار تهران

امیر بهداد سلامی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، صفحه 35-74

چکیده
  اغلب مشاهدات آماری پیرامون متغیر های اقتصادی از آزمون هایی بهره گرفته اند که در مواجه با داده های آشوبی به اشتباه افتاده و آن ها را داده هایی تصادفی تشخیص داده اند. در حالی که این داده ها در واقع از سیستم هایی تعیین پذیر نشأت می گیرند که با اختلالاتی جزئی همراه می باشد. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون ...  بیشتر

کاوشی در بهره وری بانکی و روند آن در ایران

حسین حشمتی مولایی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، صفحه 95-114

چکیده
  برای برسی و سنجش بهره وری بانکی، روش های مختلفی از جمله روش سنتی حسابداری ملی، روش تابع تولید بانکی و روش مالی مطرح گردیده است. با توجه به این که هر یک از این روش ها جنبه خاصی از بهره وری  بانکی را مورد تحلیل قرار می دهد، می توان از طریق روش های اقتصاد سنجی، عوامل موثر بر بهره وری بانک را در هر زمینه مورد ملاحظه قرار داد. طبق یک برسی ...  بیشتر

مروری بر سیاست خصوصی سازی و بررسی عملکرد آن در فاصله سالهای 1380 -1368 در کشور

غلامرضا صفارزاده پاریزی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، صفحه 115-134

چکیده
  در اولین برنامه توسعه اقتصادی -  اجتماعی و فرهنگی کشور برای نخستین بار سیاست واگذاری  فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی مطرح شد.  اندکی بعد این سیاست در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد و پس از چند سالی، از شدت اجرای آن کاسته شد. اما در سال های اخیر به طور تلویحی یا به صراحت سخن از واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد بانکها از طرح تا عمل

فرهاد ریاضت

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، صفحه 135-168

چکیده
  مقاله حاضر وضعیت عمومی بانک ها را از نظر عملکرد، تحت عنوان « ارزیابی عملکرد بانک ها از طرح تا عمل » مورد برسی  قرار می دهد. در این مقاله  به مقایسه و انطباق میان شاخص های کار بانک ها با استاندارد های جهانی و نیز ارتقاء و بهبود سطح کار و سیاست های بانکداری نوین در کشور اشاره می شود. مزایایی که ارزیابی عملکرد بانک ها همچنین میزان ...  بیشتر

بررسی مدل رشد درونزا در اقتصاد ایران

سمن الفتی؛ النا بابایی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، صفحه 169-184

چکیده
  این مقاله، در ابتدا مروری بر مدل های رشد کلاسیک و نئوکلاسیک داشته و سپس به معرفی تئوری رشد درون زا می پردازد. بر اساس مدل های رشد درون زا، تغییرات دائمی در متغیر هایی از قبیل، نرخ های سرمایه گذاری فیزیکی، نرخ های سرمایه گذاری انسانی، سهم صادرات، حق مالکیت، حجم دولت و رشد جمعیت، باید منجر به تغییرات پایداری در نرخ های رشد گردد. پس از این ...  بیشتر