ارتباط بین ریسک سیستماتیک و مالیات بر درآمد شرکت‌ها (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

ایوب ابوذری؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ رضا طالبلو

دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 101-132

چکیده
  مالیات بر درآمد شرکت‌ها، سهم عمده­ای از درآمد­های مالیاتی را شامل می­شود و از سویی، ریسک­های سیستماتیکی که شرکت‌ها با آن مواجه هستند، مالیات پرداختی را تحت تأثیر قرار می­دهد.در این مقاله ارتباط مالیات بر درآمد شرکت‌ها با ریسک سیستماتیک، سود قبل از مالیات و سود انباشته ابتدای دوره 283 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از سال ...  بیشتر

تعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام

حمید شهرستانی؛ فرهاد ثوابی اصل؛ بیژن بیدآباد

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 207-229

چکیده
  گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ ...  بیشتر

مطالعه توان متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی معیارهای ریسک مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ

حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ علیرضا زارعی

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 113-133

چکیده
       طبق تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ(APT) بازده واقعی سهام شرکت به مجموعه متنوعی از عوامل کلان ریسک اقصادی ومالی، وهمچنین عوامل خاص شرکت یاصنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش‌بینی نشده درعوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. درحالت تعادل، بازده پیش‌بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای ...  بیشتر