کلیدواژه‌ها = ادوار تجاری
تعداد مقالات: 7
3. تکانه‌های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تعصادفی پویا (DSGE)

دوره 16، شماره 61، تابستان 1395، صفحه 33-80

10.22054/joer.2016.5289

محمد صیادی؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی


7. بررسی همزمان ادوار تجاری اعضای اوپک

دوره 8، شماره 29، تابستان 1387، صفحه 153-180

بیتا شایگانی؛ زهرا افشاری؛ بیژن بیدآباد