1. تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت(شواهدی از کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی)

سجاد فرجی دیزجی؛ زینب سادات قدمگاهی

دوره 19، شماره 75 ، زمستان 1398، ، صفحه 71-107

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2019.11632

چکیده
  تحریم‌های اقتصادی می‌‌توانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت‌ها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاست‌های مخارجی آن‌ها، منجر به آسیب‌دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن‌ها می‌‌توانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن‌ها به بخش‌های عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب‌پذیری ...  بیشتر

2. برآورد اثر عوامل اثرگذار بر بازده دارایی بانکها اسلامی (در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)

مرتضی عزتی؛ لطفعلی عاقلی؛ نفیسه کشاورز ساجی

دوره 15، شماره 58 ، پاییز 1394، ، صفحه 159-189

چکیده
  ارزیابی کارکرد نهادهای اقتصادی و مالی اسلامی و شناسایی ساز و کارهای آنها می‌تواند به سیاستگذاری بهتر در نظام بانکی کمک کند. برای اندازه‌‌گیری خوبی کارکرد بانکها، متغیرهای مختلفی را می‌توان در نظر گرفت. در این میان، بازده دارایی یک معیار بسیار مهم برای این کار است که خود تحت تأثیر دو دسته متغیرهای داخلی و خارجی بانک است. هدف این پژوهش، ...  بیشتر

3. عوامل مؤثر بر امید به زندگی در کشورهای منتخب اسلامی (براساس گروه های همگن درآمدی)

سمیرا متقی

دوره 14، شماره 55 ، زمستان 1393، ، صفحه 185-205

چکیده
  این مقاله درصدد است تا با تخمین تابع تولید سلامت برای همه کشورهای مسلمان و گروه کشورهای همگن درآمدی، عوامل مؤثر بر سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را با استفاده از مدل‌سازی ریاضی مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر این اساس ، ابتدا مدل مفهومی تحقیق را بیان و سپس با استفاده از مدل تعمیم‌یافته گروسمن، تأثیر عوامل مختلف را بر سلامت ...  بیشتر

4. بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری کشورهای اسلامی در حال توسعه

محمد حسن فطرس؛ محمدرضا فرزین؛ ابوالفضل نجارزاده نوش آبادی

دوره 11، شماره 40 ، بهار 1390، ، صفحه 303-322

چکیده
    ظهور اقتصاد دانش محور تغییرات اساسی در اقتصاد کشورها پدید آورده است. اقتصاد کشورهای توسعه یافته از اقتصاد انرژی محور متکی بر عوامل سنتی به سوی اقتصاد دانش محور استوار بر دارایی‌های فکری حرکت می‌کند. در اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش مهمی در تغییر و تحول ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می‌کند. نظر  به ...  بیشتر