نویسنده = مهنوش عبدالله میلانی
تعداد مقالات: 5
1. شبیه‌سازی جریان وجوه سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر یک الگوی همپوشانی بین‌نسلی

دوره 20، شماره 78، پاییز 1399، صفحه 1-61

10.22054/joer.2020.12360

حسین توکلیان؛ مهدی صارم؛ جواد طاهرپور؛ مهنوش عبدالله میلانی


2. تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 18، شماره 71، زمستان 1397، صفحه 1-19

10.22054/joer.2018.9827

سهیلا پروین؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ وحید رضائی


3. برآورد عرضه کار زوجین در خانوار براساس الگوی واحد (UM)

دوره 17، شماره 67، زمستان 1396، صفحه 1-34

10.22054/joer.2018.8562

لیلا سادات زعفرانچی؛ تیمور محمدی؛ حسن طائی؛ مهنوش عبدالله میلانی


4. ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری درآمد در استان‌های کشور

دوره 17، شماره 66، پاییز 1396، صفحه 1-22

10.22054/joer.2017.8200

مهنوش عبداله میلانی؛ سهیلا پروین؛ کوثر سیدی


5. عوامل موثر بر مخارج سلامت با تاکید بر سالمندی جمعیت: یک مطالعه پانل بین کشوری

دوره 17، شماره 65، تابستان 1396، صفحه 25-50

10.22054/joer.2017.7845

مهنوش عبدالله میلانی؛ تیمور محمدی؛ سلاله توسلی