عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران

سیده فاطمه چاوشی؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل دوستکوئی

دوره 19، شماره 74 ، مهر 1398، ، صفحه 201-230

https://doi.org/10.22054/joer.2019.11250

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور انجام شده است. نتایج نشان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی ...  بیشتر

آثار تجارت الکترونیکی در ایران بر اشتغال و بهره‌وری

محمود محمودزاده؛ صالح قویدل؛ سیده فاظمه چاوشی

دوره 18، شماره 68 ، فروردین 1397، ، صفحه 153-185

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8690

چکیده
  هدف این مقاله برآورد اثر  تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده‌های استانی در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور  از آمار سال‌های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می‌دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه ‌اینترنتی وجود دارد که ...  بیشتر

برآورد و پیش‌بینی تقاضای خودروی پراید در ایران: رهیافت سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل

محمود محمودزاده؛ بیژن صفوی؛ رسول رجبی

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 259-289

چکیده
  در این مقاله عوامل موثر برتقاضای خودروی پراید در ایران، در چهارچوب الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده‏آل[1] (AIDS) با استفاده از روش رگرسیون‏ های ظاهراً نامرتبط[2] (SUR)، در دوره زمانی 1388-1383 با داده‏های سری زمانی ماهیانه با 60 داده سری زمانی بررسی شده است. همچنین بامعیار کلاس‏بندی، خودروهای ساخت داخل تفکیک شد و خودروهای همگن به ‏عنوان ...  بیشتر

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران (رهیافت حسابداری رشد)

اکبر کمیجانی؛ محمود محمودزاده

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 75-107

چکیده
  ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشور‌ها  از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشور‌های مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده‌های سری زمانی 82-1338 در زیربازه‌های مختلف ...  بیشتر