1. اثرات پویای نهادهای مالی بر رشد اقتصادی با تاکید بر بازار بیمه، شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

حسین امیری؛ راحله حیدری

دوره 19، شماره 75 ، زمستان 1398، ، صفحه 109-147

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2019.11633

چکیده
  این مطالعه شواهد جدیدی از اثرات بیمه زندگی، بانکداری و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی 18 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحال‌‌‌توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) طی سال‌های 2016- 2000 ارائه می‌دهد. نتایج حاصل از برآورد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که درکشورهای توسعه‌یافته بیمه زندگی باعث تسریع رشد ...  بیشتر

2. اعتباربخشی الگوی تامین مالی نظام آموزش عالی ایران

عباس عباس پور؛ محمدمهدی کرامتی تولایی؛ حمید رحیمیان؛ اسفندیار جهانگرد

دوره 19، شماره 74 ، پاییز 1398، ، صفحه 165-200

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2019.11249

چکیده
  نگرانی گسترده‌ای که در مورد تامین مالی آموزش عالی در کشورهای مختلف دنیا به وجود آمده است منجر به تحرکات زیادی در صحنه واقعیت شده است. سیاست‌گذاران برای هدایت این الگو ترجیحاتی دارند و تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند و خود دانشگاه‌ها نیز با درک شرایط جدید دست به ابتکاراتی زده‌اند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مناسبی برای تامین مالی آموزش ...  بیشتر

3. ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

مهدی یزدانی؛ حامد پیرپور

دوره 17، شماره 67 ، زمستان 1396، ، صفحه 35-65

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2018.8563

چکیده
  به طور کلی توسعه‌ زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسان‌های نرخ ارز از طریق ریسک‌های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌شود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسان‌های نرخ ارز بر تامین مالی شرکت‌های ...  بیشتر