تأثیر زیرساختهای سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران

مهدی تقوی؛ حسین محمدی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 15-42

چکیده
  نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه‌گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه‌گذاری به ...  بیشتر

تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

مهدی تقوی؛ حسین محمدی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 15-43

چکیده
  در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته می‌شود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می‌گردد تا از سرمایه‌های فیزیکی به صورت مناسبت‌تری بهره‌برداری شود. تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد ...  بیشتر

کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصاد ایران

محمدرضا منجذب؛ حسین محمدی؛ عباس حسینی سهی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 123-160

چکیده
  دراین تحقیق  پس از مروری مختصر برنظام‌های اقتصادی کاملاً متمرکز (برنامه‌ای) و نظام  سرمایه‌داری  (بازار آزاد)، نقاط قوت وضعف هرکدام بررسی شده و ازدیدگاه نظریه‌ها ومکاتب مختلف اقتصادی، نقش وکارایی هرکدام بررسی می‌گردد. هماهنگی، همکاری وتخصیص وظایف براساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده  بلند مدت وکلی ...  بیشتر