تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای N-11 با استفاده از رویکرد Panel ARDL

محسن محمدی خیاره؛ امینه زیوری

دوره 22، شماره 86 ، مهر 1401، ، صفحه 185-219

https://doi.org/10.22054/joer.2023.71043.1105

چکیده
   پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتا جدید است که در سال­های اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگی­های تولید کشورها گسترش‌یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه‌تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح می­دهد، بلکه به بررسی تفاوت­های درآمدی و رشد بین کشورها نیز کمک می­کند. هدف مقاله حاضر، تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی ...  بیشتر

نقش شاخص‌های توانمندسازی تجاری بر صادرات ایران: رویکرد مدل جاذبه

روزبه امانی فرد؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

دوره 21، شماره 80 ، فروردین 1400، ، صفحه 170-218

https://doi.org/10.22054/joer.2021.62924.993

چکیده
   اهمیت اقدامات توانمندسازی تجاری در کشورهای مبدا و مقصد صادرات از اهمیت فراوانی در ادبیات اقتصاد بین‌الملل برخوردار است. با وجود این، نقش سیاست‌های توانمندسازی تجاری که می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تجارت و بهبود عملکرد صادرات شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، به مساله توانمندسازی تجاری در مقصد صادرات و تاثیر ...  بیشتر

تاثیر رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو WEF)

محسن محمدی خیاره؛ نسرین رستمی

دوره 20، شماره 76 ، فروردین 1399، ، صفحه 153-185

https://doi.org/10.22054/joer.2020.11903

چکیده
    محققان زیادی بر اهمیت رقابت‌پذیری یک اقتصاد در بهبود روند رشد اقتصادی تاکید کرده‌اند؛ با این وجود، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارکان مختلف رقابتپذیری در یک اقتصاد و تاثیر آن بر افزایش رشد اقتصادی پرداخته باشند، بسیار محدود است. بنابراین،، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات رشد اقتصادی و نیز بررسی تاثیر متغیر ...  بیشتر