تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستان

ابوالفضل پاسبانی؛ علی چشمی؛ میثم پیله فروش

دوره 17، شماره 67 ، دی 1396، ، صفحه 253-290

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2018.8569

چکیده
  این مقاله به تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که چه تفاوت‌هایی در نهادهای سیاسی، سبب تفاوت در عملکرد صندوق‌های نفتی در ایران، نروژ و عربستان شده است؟. به نظر می‌رسد در شرایطی که نهادهای سیاسی، حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات بلندمدت عملی سازد، سازوکار صندوق‌های نفتی موفق است ...  بیشتر

اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب

علی چشمی؛ حبیب حبیبی نیکجو

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، ، صفحه 131-170

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7671

چکیده
  اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم‌ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می‌شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن ...  بیشتر

تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی در ایران با فیلتر کالمن

نسرین رضائی‌مقدم؛ مهدی مصطفوی؛ علی چشمی

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، ، صفحه 51-73

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2016.4201

چکیده
  حفظ ثبات قیمت‌ها در بلندمدت حتی زمانی که بانک مرکزی، سیاست هدفگذاری تورم را به طور صریح پیگیری نمی‌کند، به عنوان هدف اولیه‌ سیاستگذاران پولی شناخته‌ می‌شود. همچنین به دلیل وقفه در تاثیرگذاری سیاست‌های پولی، انتخاب معیار مناسب تورم بسیاراهمیت دارد. در برخی از کشورها، تورم هسته به عنوان شاخصی که روند بلندمدت تورم را آشکار می‌کند، ...  بیشتر