رتبه‌بندی شعب بورس اوراق بهادار در ایـران با استفـاده از تکنـیـک Topsis/DEA/AHP فازی

داریوش فرید؛ محمد حسن زارع؛ حبیب زارع؛ علیرضا رجبی پور میبدی

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 309-331

چکیده
  یکی از نهادهای بسیار مهم که نقش بسزایی در جذب سرمایه‌ها در راستای پیشبرد و رونق اقتصادی کشورها ایفا‌ می کند،‌ سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها1 و فرایند تحلیل سلسله مراتبی2 به دنبال اندازه‌گیری و مقایسه کارایی شعب بورس در ایران است. نتایج حاصل از  این پژوهش حاکی از آن است که حجم پرسنل، ...  بیشتر

ارزیابی نسبی شرکتهای مشابه با توجه به معیارهای مالی به روش DEA (مطالعه موردی شرکتهای قطعه‌ساز خودرو)

احمد ماکوئی؛ سید جعفر سجادی؛ پگاه پشین

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 227-251

چکیده
  این مقاله روش غیرپارامتری آنالیز پوششی داده (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می‌دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل‌ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی ازنسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری ...  بیشتر