تامین مالی شکاف بودجه «دره مرگ» در تحقیق و توسعه (R&D):رهیافت مدل‌های فضایی

رقیه نظری؛ قدرت الله امام وردی

دوره 20، شماره 76 ، فروردین 1399، ، صفحه 81-127

https://doi.org/10.22054/joer.2020.11901

چکیده
  نوآوران و سرمایه‌گذاران معمولا ادعا می‌کنند «شکاف تامین مالی» یا «دره مرگ» در مرحله میانی فرآیند بین تحقیق پایه و تجاری‌سازی محصول جدید وجود دارد که تاثیر معناداری بر بهره‌وری محرک‌های مالی در زمینه حمایت مالی از فعالیت‌های R&D به‌منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری‌سازی دارد. محرک‌های مالی شامل مشوق‌های مالیاتی، ...  بیشتر