بررسی عوامل موثر بر اهرم بانکی در بانک‌های منتخب ایران: رهیافت مدل‌های میانگین گروهی با ضرایب ناهمگون

علیرضا احدی فر؛ رضا رنج پور؛ زهرا کریمی؛ جعفر حقیقت

دوره 21، شماره 81 ، تیر 1400، ، صفحه 11-44

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2022.61082.974

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) موثر بر اهرم بانکی در بانک‌های منتخب ایران با لحاظ ضرایب شیب ناهمگون و پدیده وابستگی مقطعی جملات اخلال است. بدین منظور از تخمین‌زن‌های میانگین گروهی طی دوره زمانی 1395-1378 برای 10 بانک منتخب کشور استفاده شد. آزمون‌های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه‌های ناهمگونی ...  بیشتر

تعیین کارمزد شرکت‌های توزیع کننده خصوصی سوخت در شرایط ساختار پیشنهادی برای بازار فرآورده‌های نفتی کشور

محمد علی متفکر آزاد؛ رضا رنج پور؛ محسن پورعبادالهان؛ مهدی عسلی؛ میرطاهر پورپرتوی آلانق

دوره 18، شماره 69 ، تیر 1397، ، صفحه 227-274

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2018.8869

چکیده
  در حال حاضر توزیع انواع فرآورده‌های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می‌شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش‌های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از ...  بیشتر