تنظیم قیمت آب مبتنی بر عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب ایران

علیرضا ابراهیمی نورعلی؛ کریم امامی؛ تیمور محمدی

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، ، صفحه 185-224

https://doi.org/10.22054/joer.2020.49977.837

چکیده
   تنظیم قیمت صنایع ارائه‌دهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر می‌رسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیم‌گری صنایع بیان شده، تنظیم‌گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری ...  بیشتر

تاثیر سیاست‌های پولی بر عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE

ثریا رفیعی؛ کریم امامی؛ فرهاد غفاری

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10153

چکیده
  بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان می‌توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک‌های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آن‌ها علاوه بر اجرای سیاست‌های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می‌کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ...  بیشتر

آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در کشور ایران ضروری است؟

کریم امامی

دوره 18، شماره 68 ، فروردین 1397، ، صفحه 45-74

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8687

چکیده
  برآوردها و محاسبات نشان می‌دهد در سال 1395 بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که حدود 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی  کشور است. در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مقرر شده است این میزان به بیش از ۵ درصد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این مقاله به دو سئوال اساسی پاسخ ...  بیشتر

تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی در ایران

کریم امامی؛ آزاده محرابیان

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 59-86

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می‌شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340  است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه‌های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا ...  بیشتر