تأثیر خمس بر مصرف و سرمایه گذاری رهیافتی از الگوی کالدور

فتح الله تاری؛ سمیه جعفری

دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 137-156

چکیده
  هر جامعه کالاها و خدمات ویژه­ای را تولید و بر‌اساس یک دستورالعمل یا نظمی معین در بین اعضای خود برای استفاده نهایی توزیع می­کند و این کارایی بنا به دلایل گوناگونی از جامعه­ای به جامعه­ای دیگر می­تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر خمس بر مصرف و سرمایه­گذاری در راستای الگوی توزیع کالدور می­پردازد. در مدل پیشنهادی ...  بیشتر

سیاست گذاری صنعتی منطقه ای، از طریق شناخت توانمندی ها (مطالعه موردی: استان فارس)

فتح الله تاری؛ فرانک جلیلیان

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 201-222

چکیده
  سیاست گذاری صنعتی منطقه ای موضوعی است؛ که با وجود تغییر و تحول در نظام اجرایی آن طی دهه های مختلف گذشته، هنوز هم به عنوان مبنای شناخت توانمندی ها و اتخاذ استراتژی توسعه هماهنگ با آن، امری ضروری است. روش های مختلفی برای شناخت این توانمدی ها وجود دارد؛ که یکی از آنها روش تاکسونومی است. در این تحقیق، با در نظر گرفتن استان فارس به عنوان یکی ...  بیشتر