مالیات بر ارزش افزوده انتقال مالیات از درآمد به مصرف

حسین نمازی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 11-16

چکیده
  در این همایش، ابتدا می خواهم به این نکته اشاره نمایم که پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به هیات دولت فرستاده شد و اکنون در کمیسیون اقتصادی هیات دولت تحت بررسی می باشد. بنابراین لازم است که مسائل و خصایص این مالیات به خوبی شناخته شود و راهکارهای اجرایی این نوع مالیات، مخصوصا با توجه به شرایط ...  بیشتر

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در تحول نظام مالیاتی کشور

علی اکبر عرب مازار

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 17-24

چکیده
  یکی از جنبه های بسیار مهم مالیات بر ارزش افزوده، بخش اجرای آن و ایجاد اطلاعات هر چه بیشتر برای کسانی است که در انجام این فرایند با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخش مالیاتی همکاری خواهند داشت. برخلاف سایر مالیاتها که در آن کسانی که مستقیما با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط هستند. مودی مالیاتی می باشند، در این نوع مالیات، افرادی ...  بیشتر

مالیات بر ارزش افزوده در کشور ترکیه

رویا طباطبائی یزدی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 35-46

چکیده
  برای کسب شناخت دقیقتری از سیستم مالیات بر ارزش افزوده در شکور ترکیه، لازم است تا شناخت مختصری از سیستم مالیاتی در ترکیه به دست آوریم به این دلیل در قسمت اول مقاله، به اجمال به سیستم مالیاتی در ترکیه پرداخته می شود و در قسمت دوم به بیان خصوصیات عمده مالیات بر ارزش افزوده که در کشورهای OECD تجربه شده است، پرداخته خواهد شد و در قسمت ...  بیشتر

مالیات بر ارزش افزوده، روشها و آثار

الیاس نادران

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 57-72

چکیده
  عقیده آدام اسمیت بر این است که درآمد خصوصی افراد، در تحلیل نهایی از سه منبه متفاوت؛ بهره مالکانه، سود و مزد ناشی می شود و هر مالیاتی طبعاً می باید از یکی از این سه نوع درآمد، یا از همه انواع آن، پرداخت گردد. بنابر گفته آدام اسمیت؛ مالیاتهایی که بدون تبعیض بر هر نوع درآمدی وضع می شود، مالیات سرانه و مالیات بر کالاهای مصرفی است، این مالیاتها ...  بیشتر