نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد از دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه مدیریت بانک، بیمه و گمرک دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از مسائل سازمانهای پیچیده مدیریت جابه‌جایی نیروی انسانی است؛ از یک سو، نیروی انسانی به دلایل مختلفی تمایل پیدا میکند از یک قسمت سازمان به قسمت دیگر یا از یک پست به پست دیگر یا از یک شعبه سازمان در یک شهر به شعبهای در شهر دیگر منتقل شود و از سوی دیگر، مدیران سازمان برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای پویایی سازمان، نیروی انسانی خود را درون سازمان جابه‌جا کنند. انتقالات درون سازمانی با دشواریهایی مواجه است؛ از جمله اینکه در اثر جابه‌جایی نباید هیچ پستی خالی بماند و هرکس باید در رده شغلی مربوط به‌کار گمارده شود که چنین اموری مستلزم دسترسی به اطلاعات زیادی در خصوص نیروی انسانی سازمان و پردازش آن‌ها است. در این تحقیق با استفاده از نظریه طراحی بازار الگوریتمی تدوین شده است که به مدیران سازمان اجازه میدهد به صورت کارا نقل و انتقال نیروی انسانی را ساماندهی کنند. این الگوریتم با استفاده از روش TTCC تدوین شده و برنامه آن با زبان برنامه‌نویسی سی شارپ (#C) نوشته شده است. کاربرد الگوریتم در یک سازمان فرضی با 2325 کارکن، 155 شعبه و 400 تقاضای جابه‌جایی نشان میدهد که می‌توان با این روش جابه‌جایی نیروی انسانی را تا 11 درصد افزایش داد و در مدیریت منابع انسانی سازمان موثر افتاد.

کلیدواژه‌ها

نصیری اقدم، علی، محمدجواد رضائی و مهدی موحدی بکنظر (1393)، «طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار»، مجلس و راهبرد، دوره 21، ش 79، صص 123-151.
 
Abbassi, Z., N. Haghpanah and V. Mirrokni (2013), “Exchange Market Mechanisms without Money”, ACM Journal Name.
Abdulkadiroglu and Sonmez (2003), “School Choice: A Mechanism Design Approach”, American Economic Review, 93, 729-747.
Abdulkadiroglu (2005), “College Admissions with Affirmative Action”, International Journal of Game Theory, 33(4), 535-549.
Abdulkadiroglu, A. P., Parag, Alvin Roth and Tayfun Sonmez (2006), “Changing the Boston School Choice Mechanism”, NBER Working Paper No. 11965
Anderson, R., I. Ashlagi, D. Gamarnik and Y. Kanoria (2014), “A Dynamic Model of Barter Exchange”, Proceedings of the twenty-sixth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms, Pages 1925-1933
Baccara, M., A. Collard-Wexler, L. Felli  and L. Yariv (2013), “Child-Adoption Matching: Preferences for Gender and Race”, American Economic Journal: Applied Economics, 6 (3): 133-58. DOI: 10.1257/app.6.3.133
Becker, G. S., and J.J Elias (2007), “Introducing Incentives in the Market for Live and Cadaveric Organ Donations”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 21(summer), p. 3-24.
Gale, D., and Shapely (1962), “College Admissions and the Stability of Marriage”, The American Mathematical Monthly, 69, 9-15.
Kojima and Kamada (2010), “Improving Efficiency in Matching Markets with Regional Caps: The Case of the Japan Residency Matching Program”.
Roth. A. A. (1982), “The Economics of Matching: Stability and Incentives”, Mathematics of Operations Research, 7(4), 617-628.
Roth, A. A. (1984), “The Evolution of the Labor Market for Medical Interns and Residents: A Case Study in Game Theory”, Journal of Political Economy, 929(6), 991-1016.
Roth, A. A. (2000), Game Theory as a Tool for Market Design In Game Practice: Contributions from Applied Game Theory, Boston: Kluwer Academic Publishers, 7-18.
Roth, A. A. (2002), “The Economist as Engineer: Game Theory, Experimentation, and Computation as Tools for Design Economics”, Econometrica, 70(4), 1341-1378.
Roth, A. A. and Niederle (2005), “The Gastroenterology Fellowship Market: Should there be a Match?”, American Economic Review, 95(2), 372-375.
Roth, A. A. and Peranson (1999), “The Redesign of the Matching Market for American Physicians: Some Engineering Aspects of Economic Design”, American Economic Review, 89, 748-780.
Roth, A. A., Sonmez and Unver (2003), Kidney Exchange, NBER Working Paper.
Roth, A. A., Sonmezand Unver (2004), “Kidney Exchange”, Quarterly Journal of Economics, 119.
Roth, A. A., Sonmez and Unver (2007), “Efficient Kidney Exchange: Coincidence of Wants in Markets with Compatibility-Based Preferences”, The American Economic Review, 97(3), 828-851.
Shapley and Scarf (1974), “On Cores and Ewmsibility”, Journal of Mathematical Economics, 1, 23-37.
Slaugh, V. W., M. Akan, O. Kesten, and M. U. Unver (2016). “The Pennsylvania Adoption Exchange improves its matching process”, Interfaces 46 (2), 133–153