بررسی ارتباط بین بحران ارزی و اعتبارات بانکی در ایران با رویکرد ضرایب متغیر در زمان

یزدان گودرزی فراهانی؛ امیدعلی عادلی

دوره 23، شماره 88 ، فروردین 1402، ، صفحه 87-119

https://doi.org/10.22054/joer.2024.73119.1122

چکیده
   دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش میزان اشتغال، کنترل نرخ تورم و تعادل در ترازپرداخت­ها، همواره از اهداف نهایی سیاست­گذاران اقتصادی بوده است. به طور خاص سیاست­های پولی در حوزه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت­ها، تعادل در ترازپرداخت­ها و کنترل میزان نقدینگی هستند. بنابراین سیاست­گذاران پولی به ...  بیشتر