مقایسه کارایی مدل‌های کلاسیک و شبکه‌های پویا در کاربردی از مدل‌های خودتوضیح شبکه‌ای تعمیم‌یافته

سیدمحمد حسینی؛ رامین خوچیانی

دوره 22، شماره 84 ، فروردین 1401، ، صفحه 171-194

https://doi.org/10.22054/joer.2022.64422.1018

چکیده
   یکی از مهم‌ترین مشکلات در پیش‌بینی پدیده‌های اقتصادی فقدان داده‌های کافی و یا وجود داده‌های مفقودی قابل توجه در سری‌های زمانی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش جدید خودتوضیح شبکه‌ای تعمیم‌یافته، داده‌های سری زمانی مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به ۱۸ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ مدل‌سازی ...  بیشتر

شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

بیژن بیدآباد؛ کامبیز پیکارجو

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 83-117

چکیده
  در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفت‌خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می‌باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص ...  بیشتر

مدل‌سازی پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی و مقایسه آن با روشهای پیش‌بینی ریاضی

عباس طلوعی اشلقی؛ شادی حق دوست

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 237-251

چکیده
  استفاده از روشهایی برای پیش بینی وضعیت آینده، همواره دغدغه اصلی اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در این راه بطور طبیعی، روشهایی، قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن در پیش‌بینی باشند. بر این مبنا در سالهای بسیار، روشهایی ریاضی؛ اعم از  میانگین ساده، میانگین موزون، میانگین دوبل، رگرسیون و مانند اینها، ...  بیشتر

بررسی رشد عایدات موردانتظار و مدل‌های ارزشیابی حقوق صاحبان سهام

هاشم نیکومرام؛ رویا دارابی

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 279-316

چکیده
  در این مقاله الگویی برای ارزیابی ارزش حقوق صاحبان سهام ارائه می‌شود که رشد عایدات مورد انتظار را به ارزش شرکت مربوط می‌کند. در این مدل علاوه بر رشد، اقلام غیرمکرر به‌عنوان تعدیلی برای عایدات است. این پژوهش نشان می‌دهد که تابع ارزیابی از سه بخش تشکیل شده‌است: 1. الگوی عایدات مستمر مانند عایدات سرمایه‌گذاری شده که برای اقلام غیرمکرر ...  بیشتر