1. ارزیابی روش‌های محاسبه ارزش در معرض ریسک طلا با لحاظ جریمه برای بیش‌برآورد ریسک

غلامرضا کشاورز حداد؛ محمد امین زابل

دوره 20، شماره 77 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.12076

چکیده
  در سال‌ها‌ی اخیر نوسانات طلا بیش از پیش افزایش یافته که منجر شده سرمایه‌گذاران در این حوزه به دنبال دقیق‌ترین معیار اندازه گیری تلاطم طلا به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب باشند. یکی از معیارهای برآورد تلاطم دارایی‌های مالی، ارزش در معرض ریسک بوده که بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار در دوره زمانی مشخص و سطح اطمینان معین است. مزیت این ...  بیشتر

2. محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک

بهنام شهریار؛ سیدمحمد مهدی احمدی

دوره 8، شماره 28 ، بهار 1387، ، صفحه 223-243

چکیده
  هدف اصلی از این نوشتار ارائه روشی نوین برای برآورد میزان و سهم نگهداری بهینة اتکایی در ارتباط با کفایت سرمایه و خسارات بالقوه یک شرکت بیمه است. اگر چه روشهای متعددی برای محاسبه این میزان و سهم نگهداری بهینة وجود دارد، لیکن در این نوشتار با استفاده از روش حداقل سازی ارزش در معرض ریسک رشته بیمه آتش سوزی (این رشته بیمه بیش از همه به قراردادهای ...  بیشتر