تاثیر سیاست‌های پولی بر عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE

ثریا رفیعی؛ کریم امامی؛ فرهاد غفاری

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10153

چکیده
  بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان می‌توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک‌های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آن‌ها علاوه بر اجرای سیاست‌های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می‌کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران

محمد‌جواد محقق‌نیا؛ علی اکبری باوفا گلیان

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، ، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7851

چکیده
  برنامه‌های تامین مالی خرد در نیمه دهه 1980 پدیدار شد، بنابراین، می‌توان تامین مالی خرد را یک پدیده نوظهور دانست. علت ظهور و گسترش سریع تامین مالی خرد می‌تواند نتایج ضعیف استراتژی‌های قبلی توسعه و به‌طور خاص استراتژی‌های مربوط به توسعه مالی باشد. در این تحقیق با کمک پرسشنامه دلفی سه بعدی به شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ...  بیشتر